První prázdninová porada realizačního týmu se konala 3. července v 15:45 hodin v naší kanceláři, s.roomu.


Účastníci zasedání:

Koordinátorka signály.cz Aneta Macanová (leukkippe), ekonomka Marie Vrzalová (maruskaV), manažerka Kristýna Kučerová (kucerovk), koordinátorka vývoje Zdeňka Ptáčková (Zdendanda), P. Jan Krbec (frantisek07), šéfredaktorka Markéta Trmačová (majkiii)

Datum: 3. 7. 2012

Čas: 15:45

Místo: s.room, Kozí 8

Program:

Jako první bod porady každý informoval druhé o tom, na čem pracoval v uplynulých dnech pracoval:

  • Aneta se hodně zabývala stránkami Celostátního setkání mládeže (řešila různé úpravy na nich a reklamy) a i její další práce se točila kolem tohoto setkání. Komunikovala také se Sekcí pro mládež ČBK, vyřizovala dotazy ohledně spolupráce se signály.cz. a mimo to měla pracovní pohovor s majkiii, Maruškou a Zdendou.
  • Kristýna se věnovala Katolické charismatické konferenci - připravovala články o ní na signály.cz, chystala soutěže, komunikovala s výherci, domlouvala dopravu banneru apod. Domlouvala také naši účast na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě. V neposlední řadě řešila věci kolem mediálních partnertsví (bannery, články, soutěže apod.).
  • Markéta měla pracovní pohovor s Anetou, připravovala podklady pro poradu a zpracovala zápisy z minulé porady a věnovala se běžné agendě.
  • Zdeňka vyráběla pro signály.cz naušnice, které pak budeme prodávat na různých akcích. Výtěžek z jejich prodeje půjde na podporu chodu signály.cz, takže budeme moc rádi, když si nějaké koupíte :-).  Zdeňka měla také pracovní pohovor s Anetou, připravovala žádost o grant Think Big. Řešila i různé problémy.
  • Maruška vyřizovala zájemci novou smlouvu pro T-mobile - církevní tarif. Měla pohovor s Anetou, vypracovala rozpočet na nové fundraisingové předměty a zabývala se běžnou agendou.
  • Barbora připravila článek pro zájemce o stáž v centru mládeže Nazaret. Její práce se také točila kolem nových fundraisingových předmětů a grantu Think Big, o který se signály.cz ucházejí. Do její náplně práce se nyní nově zařadil i Biblický impulz. Také balila a připravovala věci na Dny lidí dobré vůle na Velehradě.
  • Jenda se za nás usilovně modlil a komunikoval s uživateli.
  • Mimo to většinu z nás také zaměstnal náš TsUnAmI víkend, který se v uplynulých dnech konal. Aneta měla na starosti jeho celkovou organizaci a náplň, Kristýna vedla a chystala část programu, Barbora na něj připravovala věci a majkiii chystala a i realizovala, co se na něm bude vařit a následně jíst. Jenda si vzal pod křídla jeho duchovní podporu a náplň. :-)


V rámci jednotlivých bodů porady jsme dále probrali:

Ujasnili jsme si několik organizačních záležistostí - především termíny našich příštích porad a našich dovolených.

Kristýna nás stručně informovala o stavu příprav propagace signály.cz na KCHK.

Naše další témata se točila kolem Celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, nových fundraisingových předmětů a naší účasti na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě..

Co se týče CSM, zabývali jsme se hlavně signálními reklamami na něm a možnými svědectvími, která by mohla být poutavá pro mladé účastníky.

Z návrhů na nové fundraisingové předměty vzešlo, po finanční kalkulaci, několik horkých favoritů - pravděpodobně si již brzy budete moci koupit, a tím nás podpořit, speciální diář a signální zubní pastu i s kartáčkem. V plánu jsou také nové letní typy signálních trik.

Kristýna nám řekla všechny nezbytné informace k naší účasti na Dnech lidí dobré vůle a shrnula vše, co je domluvené a na co se chystáme.

Poslední bod porady patřil našemu administračnímu systému Redminu a přesunu ze věcí ze staré sisi na něj.

Naše příští porada se uskuteční 18. 7. 2012.