První červnová porada realizačního týmu se konala v pátek 8. června 2012.Účastníci zasedání:

Koordinátorka signály.cz Aneta Macanová (leukkippe), ekonomka Marie Vrzalová (maruskaV), manažerka Kristýna Kučerová (kucerovk),  P. Jan Krbec (frantisek07), stážistka Barbora Boháčová (Bára2012)

Omluveni: šéfredaktorka Markéta Trmačová (majkiii), koordinátorka vývoje Zdeňka Ptáčková (Zdendanda)

Datum: 8. 6. 2012

Čas: 8:45

Místo: s.room, Kozí 8

Program:

Jako první bod porady každý informoval druhé o tom, co se za uplynulé dny událo v jeho sekci a na čem v minulých dnech pracoval:

  • Aneta se zúčastnila zasedání Sekce pro mládež, měla osobní pohovor s P. Jendou Balíkem, řešila věci ohledně webu CSM, dostala nové informace k podanému grantu Renovabis, získala nové znalosti z datové žurnalistiky na semináři v Praze, řešila účast na Visegrad fund,
  • Jenda se věnoval běžném agendě a řešil problematický mail
  • Kristýna domlouvala mediální partnerství (UNITED, Festival na vodě), připravovala odjezd na festival Lumen, domluvila reklamu do brožurky na CSM, kterou zpracovává Ondra Kostiha a také domluvila reklamu ve studentském diáři, seznámila stážistku s naším občanským sdružením a zahájila soutěž o vstupenky na KCHK,
  • Markéta ačkoliv měla dovolenou si stihla domluvit pohovor s Anetou a řešila akutní maily a další nezbytnosti,
  • Maruška navštívila paní účetní, věnovala se běžné agendě (maily, peněžní deník), chystala věci na festival Lumen, psala zápis z porady, domluvila si pohovor s Anetou a obdržela vyjádření ohledně podaného grantu Nadace pro radost,
  • Barbora se seznamovala s občanským sdružením, chystala věci na Lumen a  zúčastnila se semináře v Praze.


V rámci jednotlivých bodů porady jsme dále probrali:

První bodem k probrání na poradě byla účast signálů na jednotlivých prázdninových akcích (Katolická charismatická konferece, Dny lidí dobré vůle, United ...)

Dále se řešila stránka signálů na Facebooku. Hodnotily se plusy a mínusy stránek na Facebooku, jaká forma by to měla být.

Blížící se Tsunami víkend 2 byl dalším bodem porady, kdy jsme se dozvěděli, že stážistka Bára kontaktovala s.tým a dále rozeslala pozvánky členům o.s. Také pozvala na tuto akci mladé prostřednictvím stránky na Facebooku.

Dále jsme řešili, co se bude dít s profily uživatelů, kteří již mezi námi nejsou.

Posledním bodem programu byla diskuze ohledně CSM ve Žďáru. Aneta nám řekla informace, které se dozvěděla na zasedání Sekce pro mládež. A tyto nové informace jsme aplikovali na námi připravované aktivity.

Příští porada (již 90. v pořadí) se koná 20.6. 2012 v 9:00 za účasti P. Jendy Balíka.