Další porada realizačního týmu se konala 21. května v 11 hodin již tradičně na s.roomu.Účastníci zasedání:

Koordinátorka signály.cz Aneta Macanová (leukkippe), ekonomka Marie Vrzalová (maruskaV), manažerka Kristýna Kučerová (kucerovk), koordinátorka vývoje Zdeňka Ptáčková (Zdendanda), duchovní P. Jan Krbec (frantisek07)

Hosté: ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík, hlavní režisérka CSM Kristýna Plíhalová

Omluveni: šéfredaktorka Markéta Trmačová (majkiii)

Datum: 21. 5. 2012

Čas: 11:00

Místo: s.room, Kozí 8

Program:

Jako první bod porady každý informoval druhé o tom, co se za uplynulé dny událo v jeho sekci a na čem v minulých dnech pracoval:

  • Aneta
    přivítala do týmu novou stážistku Barboru Boháčovou ze Slovenska, dále pracovala na stránkách CSM. Vypracovala program pro teambuildingovou akci nazvanou Tsunami víkend 2 a také otázky do soutěže, která se konala v rámci Mediální pouti na Hostýně, řešila webhosting
  • Jenda komunikoval s redakcí a řešil běžnou agendu.
  • Kristýna řešila problémy s GoPay, domlouvala mediální partnerství, měla osobní pohovor s Anetou, zúčastnila se Mediální poutě na Hostýně a taktéž přivítala stážistku Barboru
  • Maruška měla dovolenou a posléze se věnovala běžné agendě.


V rámci jednotlivých bodů porady jsme dále probrali:

Účast na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě, které se konají 5. a 6. 7. Kristýna Kučerová má funkci vrchního velitele signálů na této akci (=>vzala si to na starost :-).

Dále jsme řešili stránky Světového dne mládeže v Riu de Janeiru, kdy je potřeba tyto stránky naprogramovat.

Dalším bodem programu bylo řešení umístění odkazů některých křesťanských stránek na web CSM ve Žďáru. Také se řešili další věci, které se týkají tohoto setkání.

Posledním bodem porady byla diskuze o Tsunami víkendu 2. Byly nasazeny bannery na tuto akci, která se koná 22. - 24. 6. Program začne v pátek v 18:00 a pravděpodobný konec bude v neděli kolem 14 hodiny.

Příští porada bude 8.6. 2012 v 8:45.