První dubnová porada se původně měla konat v termínu 14. 4. 2012. Tento termín byl ale zrušen, a tak jsme se sešli 23. 4. 2012.Účastníci zasedání:

Koordinátorka signály.cz Aneta Macanová (leukkippe), ekonomka Marie Vrzalová (maruskaV), manažerka Kristýna Kučerová (kucerovk),  šéfredaktorka Markéta Jeníčková (majkiii), duchovní p. Jan Krbec (frantisek07)

Host: ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík

Omluveni: koordinátorka vývoje Zdeňka Ptáčková (Zdendanda)

Datum: 23. 4. 2012

Čas: 9:00

Místo: s.room, Kozí 8

Program:

Jako první bod porady každý informoval druhé o tom, co se za uplynulé dny událo v jeho sekci a na čem v minulých dnech pracoval:

  • Aneta se zabývala webem CSM ve Žďáru nad Sázavou, který má již nový design. Dále se Aneta zúčastnila zasedání Sekce pro mládež, které se tentokrát konalo v Brně, domlouvala banner CSM na signály.cz, magnetku na Žďár a další záležitosti týkající se tohoto setkání a jeho webu. Dále řešila porušování Pravidel na signály.cz a také web dalšího světového setkání mládeže rio2013.signaly.cz. Mimoto také vyřizovala agendu k Erasmus stáži.
  • Jenda se věnoval bězné agendě, zúčastnil se diecézního setkání mládeže s o. biskupem, komunikoval s redakcí, zaškoloval se v Redminu, účastnil se Studijně formačního kursu a také domlouval přispěvatele k tématům na signálech z řad kněží.
  • Kristýnina práce se točila kolem diecézních setkání mládeže, na které chystala a rozvážela signálské věci, několika ze setkání se také zúčastnila osobně. Dále se připravovala na účast na Studentském Velehradu 2012, účastnila se Studijně formačního kurzu, domluvila několik mediálních partnertsví (koncert pro Honduras (Milosrdní bratři), UNIT, Lumen, CampFest), komunikovala se zajemci o reklamu na signály.cz a vypracovala plán stáže pro nově příchozí stážistku, která v červnu nastoupí do její sekce Marketingu, propagace a PR.
  • Markéta se  věnovala tématu měsíce Velikonoce - vyšlo několik článků v Událostech, oštítkovaly se tématické akce apod. Dále se věnovala běžné agendě, řešila porušování Pravidel na signály.cz. Přihlásila se také do Žďáru  nad Sázavou a příležitostně pomáhala s drobnostmi v jiných sekcích.
  • Zdeňka se věnovala přípravě soutěže v kódování šablon, komunikovala ohledně mobilních signálů, věnovala se podpoře a řešila výpadky na signály.cz.
  • Maruška měla na starosti propagaci signály.cz na diecézním setkání v Brně, dále se věnovala běžné agendě  (placení faktur, peněžní deník...) a různé sepisovala granty.


V rámci jednotlivých bodů porady jsme dále probrali:

V prvním bodě porady nás Aneta informovala o stavu Erasmus stáže. Od června do září náš tým posílí nová stážistka. Ta se zapojí převážně do sekce Marketing, propagace a PR. Další stážistky možná nastoupí na signály.cz od září.

Kristýna dále zrekapitulovala, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Jedná se o Studentský Velehrad (4.- 8. 5.), Mediální pouť- Hostýn (19. 5.), Festival Lumen (8.- 9. 6.),  Katolická charismatická konference (11. - 15. 7.) . V domluvě jsou zatím Dny lidí dobré vůle - Velehrad (5.-6. 7.).

Mluvili jsme také o našem Tsunami víkendu - akci pořádnou signály.cz pro všechny naše dobrovolníky a příznivce. Termín konání je již jistý - 22. - 24. 6. 2012. Program už je také hotový - bude zaměřen na CSM ve Žďáru. Těšíme se na viděnou s vámi! :-)

Krátce jsme také probrali seznam autorizátorů na kontaktních místech po celé České republice a připravovali jeho aktualizaci.

Předposledním bodem porady bylo již tradičně Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou a účast signály.cz na něm. V rámci toho nám oznámil náš duchovní Jenda Krbec radostnou zprávu - na Celostátní setkání mládeže pojede s námi a bude náš duchovní doprovázející.

A na úplný konec porady nás Jenda informoval o zajímavé chystané Kefasfestu. Akci již najdete i na signály.cz :-)

Naše příští porada se bude konat v pátek, 11. 5. 2011.