Naše poslední porada v březnu se konala v pondělí, 26. 3. 2012.Účastníci zasedání:

Koordinátorka signály.cz Aneta Macanová (leukkippe), ekonomka Marie Vrzalová (maruskaV), manažerka Kristýna Kučerová (kucerovk),  šéfredaktorka Markéta Jeníčková (majkiii), koordinátorka vývoje Zdeňka Ptáčková (Zdendanda),

Hosté: ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík, hlavní autorizátor Libor Talaš

Omluveni: P. Jan Krbec (frantisek07)

Datum: 26. 1. 2012

Čas: 15:00

Místo: s.room, Kozí 8

Program:

Jako první bod porady každý informoval druhé o tom, co se za uplynulé dny událo v jeho sekci a na čem v minulých dnech pracoval:

  • Aneta spolupracovala na úpravách webu Celostátního setkání mládeže ve Žďáru, dále se také zabývala úpravou údajů na doméně www.signaly.cz a přemýšlela nad stránkami o hudbě. Zúčastnila se také natáčení pro TV Noe na signály.cz room (do pořadu GOODwillBOY), vyřizovala různé dokumenty pro erasmus stáž jedné zájemkyně, sestavovala koncepci účasti signály.cz na CSM Žďár a také podepsala dotaci pro signály.cz od MMB.

  • Kristýna v uplynulé dny řešila hlavně setkání mládeže (doprava věcí na diecézka, na DSM v Ostravě) a různá mediální partnerství (KCHK, Festival na vodě).
  • Markéta v redakci se snažila zrealizovat Týden modliteb za mládež na signály.cz - modlitby vychází ve Slově na den, V akci! i ve s.tručně o něm vyšel také informační článek. Dále komunikovala s dobrovolníky ohledně různých redakčních blogů, štítkovala různé příspěvky k tématu měsíce. Spolu s Anetou a Maruškou se zúčastnila natáčení TV Noe, kde reprezentovala redakci. Zabývala se i potřebou dobrovolníků, kdy se v současné době hledá člověk na výběr z blogů. 
  • Zdeňka v posledních dnech bojovala s nemocí a také domluvila naše školení Redmine.
  • Maruška pilně sepisovala grant, věnovala se běžné agendě, zúčastnila se natáčení TV Noe a jako správcová kanceláře s.roomu nám náš pracovní prostor zútulnila a uklidila.


V rámci jednotlivých bodů porady jsme dále probrali:

Školení Redmine se uskuteční 30. 3. v 15:00 hod.

Jeden z nejvýznamnějších bodů porady se týkal autorizací a nových pravidel pro autorizátory. Kvůli tomuto bodu na naši poradu přišel i Libor Talaš (hlavní autorizátor), který nám představil nová pravidla pro autorizátory. Libor nám také nastínil koncepci nového blogu o autorizaci, který by měl na signály.cz vzniknout a kde by uživatelé měli najít veškeré informace o autorizaci i autorizátorech přehledně pohromadě.

V dalším bodu porady jsme se vrátili k Fóru mládeže. Na Fóru mládeže byl vznesen požadavek vytvořit nějaké internetové stránky sdružující scholy. Na tento podnět bylo ale na fóru zareagováno s tím, že už takové stránky existují: www.scholy.cz . Jelikož se jedná o zajímavý projekt, Aneta nám ho v rámci porady představila a zkusili jsme zapřemýšlet, jak tento projekt podpořit.
 

Stručně jsme se dotkli také studijního dne ERC, který se koná 24. 4. Tento den pořádá komise pro mládež a jeho téma zní: Církev jako odpověď? Dřív na tyto akce jezdila za signály.cz Peťka Vašíčková, která již na signály.cz nepracuje. Po domluvě s P. Jednou Balíkem jsme došli k závěru, že nyní pojede někdo ze Sekce pro mládež.

Dalším bodem programu byla naše TsUnAmI akce. Dořešili jsme několik propagačních záležitostí (kdo zajistí banner, poslání pozvánek, ohlášky po mši). A dále jsme domlouvali možné termíny, kdy by se akce mohla konat. Shodli jsme se, že TsUnAmI se uskuteční o víkendu 22. - 24. 6. 2012.

Posledním bodem porady bylo opět Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou.  Nejdříve se slova ujal P. Jenda Balík a připomenul nám několik organizačních záležitostí (ohledně našeho příhlášení apod.) Dále bylo zrekapitulováno, co už je domluvené a připravené, stanovili jsme si další úkoly a i společně zapřemýšleli nad různými drobnostmi i podstatnějšími částmi naší účasti.

Naše další porada se bude konat 13. 4. 2012 ve 13:45.