První březnová porada se konala v pátek, 16. 3. 2012.Účastníci zasedání:

ekonomka Marie Vrzalová (maruskaV), manažerka Kristýna Kučerová (kucerovk),  šéfredaktorka Markéta Jeníčková (majkiii), koordinátorka vývoje Zdeňka Ptáčková (Zdendanda), p. Jan Krbec (frantisek07)

Omluveni: Koordinátorka signály.cz Aneta Macanová (leukkippe)

Datum: 16. 3. 2012

Čas: 13:45

Místo: s.room, Kozí 8

Program:

Jelikož na poradě nebyla přítomná naše koordinátorka Aneta, vedením porady byla pověřena Kristýna (a šlo jí to opravdu perfektně :-)).

Jako první bod porady každý informoval druhé o tom, co se za uplynulé dny událo v jeho sekci a na čem v minulých dnech pracoval. Anetitu náplň práce představila Kristýna.

  • Aneta se zúčastnila schůzky se členytiskového týmu CSM Žďár. Věnovala se také webu Žďáru - komunikovala ohledně jeho grafiky, úprav, přidávala oprávnění novým redaktorům, řešila obsah apod. Dále také vyřizovala nějaké dokumenty pro zahraniční studenty, kteří mají zájem o stáž na signály.cz. Komunikovala se Sekcí pro mládež ohledně CSM ve Žďáru. Zabývala se také přípravou Tsunami akce. Připravovala úvodní článek do přílohy Katolického týdeníku a odeslala grant Renovabis, který už je na cestě do Německa!
  • Jenda komunikoval s redakcí, také komunikoval ohledně Tsunami víkendu a jelikož se víkend nakonec bohužel nekonal, navštívil alespoň Anetu u ní doma.
  • Kristýna připravila a i se zúčastnila tvořivého dne pro signály.cz, věnovala se přípravě na diecézní setkání mládeže. Domlouvala reklamu a mediální partnerství a v neposlední řadě se také zabývala Studentským Velehradem.
  • Markéta se věnovala tématům měsíce, psala článek do přílohy Katolického týdeníku o signály.cz. Připravovala také zapisy z porad, zúčastnila se tvořivého dne pro signály.cz, odpovídala na různé dotazy, připomínkovala návrh nových pravidel pro autorizátory a vyřizovala další běžnou agendu.
  • Zdeňka nás informovala o přesunu signály.cz na novější verzi nette framework, řešila nový banner na e-shop, věnovala se signální podpoře a řešila spolu s dalšími vývojáři výpadky signály.cz. Zdeňka se také mimo jiné zapojila do tvořivého víkendu pro signály.cz.
  • Maruška se věnovala běžné agendě (placení faktur, peněžní deník), navštívila paní účetní, byla na finančním úřadu a dovyřizovala záležitosti kolem darovací smlouvy. Maruška nás také informovala o tom, že jsme dostali grant na nájem a propagaci od magistrátu města Brna, a také grant od MPSV. Maruška také svou přítomností podpořila tvořivý víkend pro signály.cz.


V rámci jednotlivých bodů porady jsme dále probrali:

Jak již bylo řečeno - grant Renovabis nyní putuje do Německa a my tak můžeme už jen čekat na to, jak to s ním dopadne. Tímto moc děkujeme Kateřině Šedo za překlad tohoto grantu do němčiny!

Domluvili jsme konečný termín pro školení Redmine.

TsUnAmI akce se bohužel nakonec nekonala. Jelikož je ale připravený nabitý program, byla by škoda ho jen tak hodit za hlavu. Snažili jsme se tedy vybrat nový vhodný termín pro tuto akci. Doufáme, že se bude hodit i vám, našim dobrovolníkům :-)

Dalším bodem porady byla nová připravovaná pravidla pro autorizace a autorizátory. S pravidly jsme byly všichni seznámeni již před poradou, a tak jsem se věnovali již pouze konkrétním bodům, které někomu z nás přišly nejasné. Odsouhlasili jsme pár změn a doufáme, že tato pravidla již brzy zpřehlední autorizace pro vás, naše uživatele. :-)

Zdeňka přišla s nápadem uspořádat na Studentském centru videoklipovou křížovou cestu. Projednali jsme tedy společně konkrétní představu realizace, rozdělili si úkoly a teď už jen vše nachystat... :-)

Kristýna nás krátce informovala o Studentském Velehradu a o tom, jak by se tam mohly zapojit signály.cz.

Závěr porady, již tradičně, patřil Celostátnímu setkání mládeže ve Žďáru na Sázavou. Dnes jsme řešili další možné proudy propagace a našeho doprovodného programu. Diskuzovali jsme o různých možnostech našeho zapojení.

Naše příští porada se bude konat 26. 3. 2012. Podpořit nás přijede i Jenda Balík.