První únorová porada v roce 2012 se konala týden po předcházející poradě, tedy 2. 2. 2012.Účastníci zasedání:

Koordinátorka signály.cz Aneta Macanová (leukkippe), ekonomka Marie Vrzalová (maruskaV), manažerka Kristýna Kučerová (kucerovk),  šéfredaktorka Markéta Jeníčková (majkiii), koordinátorka vývoje Zdeňka Ptáčková (Zdendanda),

Omluveni: p. Jan Krbec (frantisek07)

Datum: 2. 2. 2012

Čas: 18:00

Místo: s.room, Kozí 8

Program:

Jako první bod porady každý informoval druhé o tom, co se za uplynulé dny událo v jeho sekci a na čem v minulých dnech pracoval:

  • Aneta řešila záležitosti kolem CSM ve Žďáru nad Sázavou (snažila se hlavně zajistit stan pro signály.cz). Aneta dále také komunikovala se Sekcí pro mládež ČBK, zabývala se Erasmus stáží pro signály.cz, zúčastnila se schůzky tiskového týmu CSM, zabývala úkoly plynoucími z této schůzky, řešila také opět grant Renovabis a komunikovala s naším nadějným novým grafikem.
  • Kristýna oslovovala dobrovolníky na CSM ve Žďáru, kteří by rádi byli ve skupině signály.cz, řešila dotazy organizátorů plesů ohledně darů do jejich tombol, domlouvala různá mediální partnerství a věnovala se propagaci signály.cz na diecézních setkáních.
  • Markéta se věnovala administraci porady, vyhodnocovala YouCat soutěž, zúčastnila se schůzky tiskového týmu CSM a věnovala se také novému tématu měsíce a běžné agendě.
  • Zdeňka vypracovala časový harmonogram cílů své sekce na CSM ve Žďáru, zajistila potřebný banner na náš eshop a věnovala se také technické podpoře. Na signály.cz proběhly také opětovné úpravy v blozích - nově na svém blogu najdete přímý odkaz k jeho administraci.
  • Maruška byla na finančním úřadě, kde řešila vše potřebné, dále komunikovala s naší účetní ohledně různých dokladů, zabývala se také T-mobile tarify pod signály.cz a zaplatila faktury za účetnictví.


V rámci jednotlivých bodů porady jsme dále probrali:

Aneta nás rychle seznámila se situací kolem grantu Renovabis. Ten je již úspěšně dokončen.

Školení Redmine se dnes bohužel nekonalo. Shodli jsme se, že další vhodné termíny pro školení naplánujeme až po té, co budeme vědět své školní rozvrhy.

Stručně jsme si také připomněli, kdo z nás v jakém termínu čerpá dovolenou.

Kristýna nás rychle seznámila, na jaké nové plesy jsme za signály.cz zaslali dary do tomboly.

Na Púť zalúbených pojedou zástupci za signály.cz, stejně tak i na festival Lumen, kolem kterého již Kristýna hojně komunikuje a domlouvá mediální partnerství. V rámci mediálního partnertví jsme se dotkli i akce SKAM.

Kristýna nás také informovala o situaci propagace signály.cz na jednotlivých diecézních setkáních mládeže. (Plno z těchto setkáních již najdete v akcích na signály.cz ;-)

Na poradě jsme se dále zabývali současným dělením akcí. Akce se zatím dělí do  kategorií: sportovní, duchovní, společenské, kulturní, vzdělávací. Každou akci lze  ale přidat pouze do jedné kategorie, což u některých akcí může být nevyhovující. Byla tedy vznesena otázka, zda neumožnit to, aby jedna akce mohla být ve více kategoriích, nebo zda nepřidat nějakou novou kategorii, která by odpovídala existující potřebě. Závěrem naší diskuze bylo rozhodnutí, že se přidají dvě nové kategorie, a to "poutě" a "setkání mládeže".

Pomalu ale jistě se chystá nový studentský diář na školní rok 2012/2013. Jedna strana v něm bude věnována i signály.cz. V rámci porady jsme si snažili ujasnit, co na té stránce chceme mít.

Plánujeme objednávku nových buttonů. Objednávat se budou všechny stávající motivy, plus jeden nový motiv smajlíků, na který se již teď můžete těšit ;-) Řešili jsme, kde přesně buttony objednáme a kolik.

V závěru porady jsme se opět podrobněji věnovali Celostátnímu setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Kristýna nás obeznámila s aktuálním stavem dobrovolníků. Úplný závěr porady byl věnován jedné, zatím tajné, věci, na kterou se se vší pravděpodobností můžete ve Žďáru těšit :-)

Přesné datum příští porady jsme zatím nenaplánovali, protože většina z nás ještě nezná svůj školní rozvrh.