První porada v roce 2012 se konala v pátek 6. 1. 2012.


 

Účastníci:

Koordinátorka signály.cz Aneta Macanová (leukkippe), ekonomka Marie Vrzalová (maruskaV),  manažerka Kristýna Kučerová (kucerovk),  šéfredaktorka Markéta Jeníčková (majkiii), P. Jan Balík

Omluveni:  p. Jan Krbec (frantisek07), koordinátorka vývoje Zdeňka Ptáčková (Zdendanda),

Datum: 6. 1. 2012

Čas: 14:30

Místo: s.room, Kozí 8


Program:

Na tento den naší porady připadla důležitá Slavnost zjevení Páně, naši poradu jsme tedy začali společnou mší svatou. Po mši začal obvyklý program.

Jako první bod porady každý informoval druhé o tom, co se za uplynulých 14 dní událo v jeho sekci a na čem v minulých dnech pracoval:

  • Aneta se v uplynulých dnech zabývala Celostátním setkáním mládeže ve Žďáru nad Sázavou, rozesílala novoroční přání, komunikovala ohledně grantu Renovabis a i zjišťovala informace ohledně kampaně Erasmus, abychom měli příští rok další stážisty. Aneta si také čerpala dovolenou a řešila další akutní záležitosti.
  • Kristýna zařídila vložení kanceláře signály.cz na Google maps, předala správu e-shopu Marušce, vytvořila manuál pro obsluhu e-shopu, doplňovala propagační materiály, napsala článek na blog týmu týkající se PF, sepsala závěrečnou zprávu na MKČR, zpracovávala plány své sekce na období leden květen, starala se o členy občanského sdružení a zajistila úklid s.roomu.
  • Markéta připravovala zápisy z porad a přípravy na další poradu, řešila běžné redakční záležitosti a úkoly, např. připravovala téma měsíce jak  aktuální, tak i následovné, a věnovala se redakčním blogům a společenstvím, dále  také zpracovávala plány své sekce na období leden květen.
  • Zdeňka překládala kvíz YouCatu, spolu se svým týmem zajistila úpravu pásu „nově od autorizovaných“ tak, aby fungoval bez chyb. Také pracovala na nové koncepci homepage a domlouvala školení Redmine pro RT.
  • Maruška zpracovávala peněžní deník (za listopad a prosinec), setkala se s paní účetní, přebírala správu e-shopu a už i vyřizovala objednávky, starala se o zákazníky o církevní tarif T-Mobile pod signály.cz a vypracovávala cíle své sekce na období leden - květen,

 

V rámci jednotlivých bodů porady jsme dále probrali:

Aneta nás stručně informovala o stavu grantu Renovabis, který by měl být přeložen do 15. ledna.

V současné chvíli chystáme „TsUnAmI víkend aneb Zvedněme vlnu 2“ – zážitkový víkend s duchovním programem pro naše dobrovolníky. Na tento víkend zveme naše dobrovolníky a příznivce. Termín setkání by měl být 16. – 18. Března 2012.

Dalším bodem programu bylo plánování školení pro členy realizačního týmu v ovládání administračního systému Redmine. Školení zajistí vývojový tým. Redmine by měl usnadnit organizaci úkolů a systematizaci různých dokumentů a materiálů.

V rámci porady jsme se krátce zabývali i únorovým tématem měsíce, které zní: Vztahy. K tématu bude pro uživatele mimo jiné přichystána i soutěž o lístky na Púť zalíbených.

V následujícím bloku porady jsme představovali plány svých sekcí na období leden – květen. Na příští poradě pak představíme plány na období červen až září 2012.

Jednotlivé plány se většinou týkaly Celostátního setkání ve Žďáru nad Sázavou, prohloubení duchovního rozměru signály.cz, diecézních setkání mládeže, dalších důležitých křesťanských akcí  a dále dalších provozních záležitostí signály.cz, např. Erasmus kampaně, fundraisingových materiálů, akcí pro naše dobrovolníky, termíny podávání grantů, zpracování výroční zprávy apod.

V závěru také každá sekce představila cíle a plány své sekce na Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Určitě se již teď můžete těšit na to, že se na setkání se signály.cz nejen potkáte, ale že s nimi budete moci zažít i něco zajímavého ;)

Na našem zasedání byl přítomen i P. Jan Balík, který pro nás nejen sloužil mši svatou, ale také nás informoval např. i o podmínkách dobrovolníků na CSM Žďár.

Naše příští porada se bude konat 26. 1. 2012.