Poslední porada v roce 2011 připadla na čtvrtek 15.12.2011.


 

Účastníci zasedání:

Koordinátorka signály.cz Aneta Macanová, ekonomka Marie Vrzalová , koordinátorka vývoje Zdeňka Ptáčková (Zdendanda), manažerka s Kristýna Kučerová,  šéfredaktorka Markéta Jeníčková (dále majkiii)

Stážistky: Soňa Borovská (dále sonulka-b), Michaela Gálová (dále Mižu89)

Omluveni:  Petra Vašíčková (dále petka84), p. Jan Krbec (dále frantisek07), 

Datum: 15. 12. 2011

Čas: 16:00

Místo: s.room, Kozí 8


Program:

Jako první bod porady každý informoval druhé o tom, co se za uplynulých 14 dní událo v jeho sekci a na čem v minulých dnech pracoval:

  • Aneta jela na zasedání Sekce pro mládež ČBK, kde zastupovala signály.cz. dále se zabývala přípravou účasti signály.cz na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru, propagačními materiály signály.cz a našim vánočním přáním.
  • Kristýna se zabývala objednávkou nových trik, která v minulých dnech již dorazila do naší kanceláře. Informace o tričkách si můžete přečíst v tomto článku. Dále objednávala a plánovala objednání dalších signálním materiálů (např. letáků). Kristýna také komunikovala hodně s Maruškou ohledně našeho internetového obchodu, který by již nově měla mít ve své správě místo ní naše ekonomka. A jelikož je Kristýninou sekcí i propagace, zabývala se jednou velkou blížící se akcí – Studentským Velehradem, a účastí signály.cz na něm.
  • Peťka v uplynulých dnech vyhodnocovala Biblický impulz, zajistila úklid naší kanceláře room či připravovala zápis z porady. A jelikož Peťka v lednu opouští náš signálský tým, dovyřizovala ještě poslední maily a předávala Marušce některé své kompetence, které by nově měly připadnout právě na ní.
  • majkiii se zabývala běžnými redakčními činnostmi tak, aby veškerý redakční obsah vycházel tak, jak má. Vyhodnocovala soutěž z minulého tématu měsíce a chystala nové lednové téma měsíce.
  • Zdeňka spolu se svým týmemem promýšlela, jak pro vás udělat signály.cz více přehledné. Také jako vždy řešila různé chyby a opravy.
  • Maruška převzala správu našeho e-shopu, zajišťovala placení faktur a spravovala náš peněžní deník.
  • Všichni jsme se také sžívali a snažili se zorientoval v novém systému Redmine, který by měl v brzké době sloužit jako náš nový administrační systém. Také každý vedoucí sekce zpracovával cíle své sekce na Celostátním setkání ve Žďáru nad Sázavou.

V rámci jednotlivých bodů porady jsme dále probrali:

Zhodnotili jsme Biblický impulz. Bohužel se ze starého týmu nepřihlásil nikdo, kdo by si po Peťce chtěl impulz vzít plně na starost, a tak je jeho budoucnost zatím ne zcela jasná. Chceme ale i další rok tuto akci podpořit. Také byl spuštěn dotazník, který by měl přinést zhodnocení impulzu očima jeho účastníků.

U grantu Renovabis se bohužel brzdí překlad do němčiny, a tedy se i oddaluje jeho podání.

Kristýna přišla s návrhem umístění naší kanceláře s.roomu na google maps. Jednohlasně jsme tento nápad přijaly a za pár dní snad tedy sidlo signály.cz snadno na této mapě najdete.

Další bod programu představoval Studentský Velehrad 2012 a účast signály.cz na něm, k níž nás přizvali organizátoři. Formu naší účasti bude dále dojednával manažerka Kristýna.

V současné době také přemýšlíme, jaké další výhody pro členy našeho občanského sdružení přichystat.  Napadlo nás nabídnout jim možnost založení si pod signály.cz výhodného církevního tarifu, ale jelikož nevíme, zda je to vhodná motivace, realizaci jsme prozatím odložili. Současní členové signály.cz, o. s. mají levnější naše některé materiály a mohou se zapojovat do řady soutěží.

V rámci přípravy na Celostátní setkání ve Žďáru jsme se zamýšlely i nad tím, co všechno by signály.cz na něm mohly účastníkům nabídnout. Napadlo nás, že bychom mohly zajistit některé workshopy – např. o internetové bezpečnosti apod. Tento nápad dále rozvíjíme a snad z něj nakonec vzejde něco reálného a pro vás zajímavého a užitečného!

Také jsme probírali situaci signálským dobrovolníku na CSM. V současné chvíli hledáme dobrovolníky - pokud byste chtěli signálům ve Žďáru pomáhat, ozvěte se Kristýně, a to buď skrze vzkazy na signály.cz nebo na mail marketing@signaly.cz. Vaši pomoc uvítáme! :-)

Naše stážistky napadl zajímavý nápad – přijet se signály.cz na festival Lumen. Tento festival se koná v Trnavě a jezdí na něj kolem tří až pěti tisíc lidí. Pro signály.cz je to určitě výzva, kterou snad dovedeme i k realizaci.

Na konci února se koná Celostátní fórum mládeže, na které mohou signály.cz poslat i své zástupce. V rámci porady jsme probírali, kdo tam za signály.cz pojede.

A posledním bodem porady byl náš Vánoční večírek, který se konal následující den, v pátek 16. 12. 2011.

Naše příští porada se bude konat až po Novém roce 6. 1. 2012.

Přejeme Vám požehnané svátky vánoční a ať do nového roku vstoupíte s úsměvem na tváři a hlavně s Bohem. :-)