Po dvou týdnech jsme se opět sešli k pravidelné poradě na s.roomu.

Účastníci porady:

koordinátorka signály.cz - Aneta Macanová (Leukkippe), ekonomka Kristýna Kučerová (kucerovk), manažer Libor Talaš (lpjbtalaš), duchovní signály.cz p. Jan Krbec (frantisek07), šéfredaktorka Markéta Jeníčková (majkiii), koordinátorka vývoje Zdeňka Ptáčková (Zdendanda), stážista Pavel Brázdil (pavloš)

Omluvena: Petra Vašíčková (petka84)

Datum: 13. 9. 2011

Čas: 10:00

Místo: s.room, Kozí 8


Na první zářijové poradě jsme s radostí uvítali novou posilu Realizačního týmu signály.cz. Tou se stala Zdeňka Ptáčková, která je novou koordinátorkou vývoje. Zdeňka tak bude mít na starosti chod vývojového týmu a to, aby signály.cz fungovaly po technické stránce tak, jak mají, a aby se vždy našel někdo, kdo vám odpoví na vaše dotazy.

Poradu jsme začali modlitbou. Následně každý shrnul, co se za uplynulé dva týdny událo v jeho sekci či na čem pracoval. V uplynulých dnech to byl například  pracovní teambuilding Realizačního týmu signály.cz, práce na blogu Celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, na kterém již nyní najdete podstatné informace o tomto setkání. Pracovali jsme také na knize o Madridu, řešili jsme různá mediální partnerství. signály.cz se také zúčastnily i několika festivalů. Řešil se také 1. ples signály.cz., který se nakonec bude konat v salesiánském středisku v Brně Žabovřeskách. Stále jsme se snažili usiloval o získání různých grantů. Připravovala se i účast signály.cz na poMadridských setkáních. Rozběhlo se nové Téma měsíce a do čela Událostí se postavila nová vedoucí Kikina. Vývojový tým opravil plno chyb a mimo jiné učinil kroky pro zrychlení chodu signálů. Snažil se také řešit různé problémy, které se na signály.cz vyskytly. V redakci se získávala zpětná vazba od dobrovolníků a pracovalo se na nové formální struktuře Redakce signály.cz. Všichni jsme zpracovávali plány na období září - prosinec 2011, které jsme záhy i prezentovali.

Na poradě jsme se dále bavili o tom, co nás čeká a na co je třeba se připravit. Probrali jsme stav rozpracovaných grantů, seznámili jsme se s plány jednotlivých sekcí na příští čtyři měsíce. Řešili jsme poMadridská setkání, konkrétní realizaci 1. plesu signály.cz. Plánujeme setkání pro dobrovolníky, kteří nám pomáhali v Madridu. Také jsme se zabývali propagací signály.cz přes další sociální sítě, následujícími Tématy měsíce, příchodem stážistek, které mají od půlky září posílit Redakci signály.cz či fotosoutěží. Téma měsíce na říjen 2011 se bude týkat modlitby růžence. Pokud byste se chtěli zapojit do jeho realizace, můžete se ozvat majkiii.

V rámci porady jsme řešili i nápady uživatelů, které bychom chtěli skrze signály.cz podpořit.

Zabývali jsme se i autorizacemi a tím, kdo je nyní bude mít na starost, a spolu s nimi i schvalování profilových fotek. Tato úloha bude spadat pod sekci Marketing, propagace a PR a i nadále se jí bude věnovat Libor, na kterého se můžete obracet v případě otázek ohledně autorizace (např. chcete-li se nechat autorizovat a nevíte jak na to), změny osobních údajů (např. změna příjmení po svatbě) či nahrávání profilových fotek.

Poradu jsme zakončili modlitbou.