Po delší době jsme se opět všichni sešli na s.roomu, abychom sdíleli své horké dojmy z uplynulých dní, které byly naplněny hlavně setkáním mládeže s papežem ve Španělsku a opět se harmonizovali v naší činnosti na signaly.cz,...abychom byli na jedné vlně:o)

Účastníci zasedání:

Aneta Macanová (dále Leukkippe), Petra Vašíčková (dále petka84), Kristýna Kučerová (dále kucerovk), Libor Talaš(dále lpjbtalaš), , Pavel Brázdil (dále pavloš), p. Jan Krbec (dále frantisek07), Markéta Jeníčková (dále majkiii)

Omluven: Libor Talaš (dále jen lpjbtalas)

Datum: 29. 8. 2011

Čas: 10:00

Místo: s.room, Kozí 8

  

Co se stalo

Myslím, že všem je jasné a jistě si toho i každý všiml, čím signaly.cz poslední měsíc žili. Ano, světové setkání mládeže v Madridu nás plně pohltilo. Byli jsme tam s vámi a snažili jsme se vám přinést kus domova i do této horké španělské země. Mohli jste nás potkat v kavárně, kde jsme se vás snažili občerstvit (petka84), mohli jste si koupit náš červený klobouček, knihu, trička, smajlíky a spoustu jiných fundraisingových předmětů, které jak doufáme, vás potěšili a nám pomáhají udržet signaly.cz v provoze (tam jste jistě potkali naši usměvavou Kristýnku - kucerovk). A taky jste měli možnost spojit se online s domovem díky našim počítačům (wojtisek, lpjbtalas). V Tarragoně byl tento servis provozován v úžasných podmínkách, v Madridu již v chudším podání, které bylo dáno domorodci-Španěli. Ale ani doma se nezahálelo, takže díky redakci (šikovným holkám majkiii a leukkippe) jste mohli na signaly.cz číst novinky z místa dění a také s plným napětím pracovali na knize o tomto velkém setkání, na kterou se na podzim můžete těšit. Krom toho jsme se také snažili dát vědět o Biblickém impulzu a signaly.cz také byly na festivalu UNITED (díky Zdendandě). A to je také velká novinka - máme staronovou šéfredaktorku majkiii, kterou tímto vítáme zpět na signaly.cz a také koordinátorku vývoje Zdendandu, za jejíž zapojení k nám do týmu máme také velkou radost.

Program

Další porada nás čeká 13. 9. 2011. Udělali jsme si na začátek přehled o kompetencích - s čím za kým chodit a domluvili se, že na příští poradě nastíníme plány jednotlivých sekcí na podzim.

Pak jsme přešli na rychlý přehled o aktuálním stavu různých akcí - Infosekce. Informováni jsme byli o tom, jak se prodává kniha Chucka Norrise, personální situaci na signaly.cz, která se dává do kupy, o grantech, které nevyšli i těch, které máme v plánu, Informačním centru mládeže, kterým bysme se možná mohli stát a Biblickém impulzu, který je stále aktuálnější.

V samotném Programu jsme probírali vyhodnocení naší účasti a činnosti na celosvětovém setkání mládeže ve Španělsku. Domlouvali jsme naše teambuildingové dny, které nás čekají příští týden a které mají za cíl stmelit nás v novém složení. Dalším bodem je první ples signaly.cz, na který vás moc zveme a který se bude konat v Brně v listopadu. Také jsme řešili naši účast na Festivale na vodě a nakonec nám Anetka nastínila harmonogram personální situace následujících měsíců. Po poledni, s Anděl Páně, jsme se rozešli za realizací všech těch idejí, nápadů a úkolů.

Doufáme, že si všichni užíváte požehnaný letní čas a přejeme Vám radost a pokoj do všech vašich dní bezohledu na počasí;o)