První porada s novou šéfovou, s novým člověkem v týmu - stážistou Pavlošem ...jako vždy o všem co máme za sebou a co nás čeká a nemine...

 

Účastníci zasedání:

Aneta Macanová (dále Leukkippe), Petra Vašíčková (dále petka84), Kristýna Kučerová (dále kucerovk), Libor Talaš(dále lpjbtalaš), p. Jan Krbec (dále frantisek07), Pavel Brázdil (dále pavloš)

 

Datum: 30.6.2011

Čas: 14:30

Místo: s.room, Kozí 8


Protože Pavloš k nám přišel proto, aby se něco naučil, tak si zkusil tentokrát udělat zápis z porady sám. Sami můžeme posoudit nakolik tento styl zápisu porady je pro vás zajímavější:

Anetka - vyjádřila své přání, aby byly obsazeny všechny pozice v RT týmu v jednom čase.

 1. oznámila o tom, že „rok jinak“ bohužel z důvodu velkého počtu dobrovolníků na signály.cz nevyšel.
 2. oznámila informaci o tom, že se již připravuje CSM ve Žďáru 2012
 3. informovala o možnosti „Blok festival united“.
 4. informovala o tom, že s TV NOE již lépe spolupracujeme ohledně propagace signály.cz

Jan Krpec - informoval o stavu příprav na duchovní setkání - Kolín/Rýnem

 1. informoval o rozlučce s Hejtim a o svém fyzickém stavu, jelikož byl velmi unavený. - údajně zde prožil krásné zpovědi
 2. líbila se mu také velmi mše svatá a dostal aplikaci k synchronizaci MS Outlook.

Kucerovk - informovala o zaslání žádosti do ČEPS

 1. informovala o možnosti financování signaly.cz
 2. informovala o objednání placek signály.cz
 3. informovala o tvořivém týdnu
 4. byla u účetní (pro JMK)
 5. C. Noris

Peťka84 - informovala o T-Mobile stavu smluv,

 1. informovala o Biblickém impulzu a její návštěvě v Praze u Ekumenické rady s církví
 2. byla na pracovním setkání Madridského týmu, kterého se účastnili i ostatní

Anetka - vyzvala k výběru data na další poradu - všichni mají informovat tým ohledně toho, kdy chtějí mít dovolenou

 1. informovala o tom, že s Liborem pojede do Prahy na zasedání Sekce a vybídla o možnosti se zúčastnit i dalších.
 2. další porada byla zvolena na 19. července od 13:00.
 3. otevřela problematiky klíčů od s.roomu - údajně tyto klíče má mnoho lidí, kteří je nemusí mít.

Anetka - vyzvala RT tým, aby se vyjádřil, jestli jsou zájemci o zasedání RT tým.

 1. vyzvala Peťku, aby informovala o stavu Biblického impulzu. Posteskla si o tom, že bohužel nevyšel zatím /a asi ani nevyjde/, žádný grant.
 2. probrala možnost tisku propagačních materiálů a to pokud možno nějak zdarma.
 3. otevřela problematiku tzv. signálovské bubliny.
 4. informovala o prac. stáži
 5. uzavřela info-sekci
 6. Peťka ještě otevřela téma sušenky do kavárny v Madridu - rozjela se čilá diskuze, kde sehnat informace a kontakty na sponzory, které by byly ochotné poskytnout nějaké sušenky.

PROGRAM:

Anetka

 1. naťukla problematiku rozpočtu na další období, aby RT tým se vyjádřil, jaké a kolik asi budou výdaje. Toto chce určitě vědět do další porady!!
 2. otevřela problematiky knih C.Norise - hlavně problematiku distribuce těchto knih. Přidání knihy do internetového obchodu na signály.cz - měla by zajistit Kučerovk.
 3. navrhla možnost pro další teambuildingové setkání týmu
 4. otevřela problematiku plesu signaly.cz - otázku slevy za pronájem společenského centra. Program se bude tvořit až po Madridu, Vít Vodák připraví údajně těsně před Madridem banner pro tuto akci.
 5. otevřela problematiku bannerů a nových triček.

PROPAGACE:

Libor - posteskl si o problému toho, že chybí dobrovolníci pro propagaci signaly.cz, navrhl to, aby bylo nabráno více nových dobrovolníků, kteří by již ovšem jasně věděli, co budou přesně tedy dělat.

 1. chtěl by mimo jiné také obnovit určitý vojtecův s.team - který udajně příliš nefungoval, ale chtěl by ho využít.

Peťka - navrhla možnost změnu motta signaly.cz, resp. nového hesla - podle ní, již „na jedné vlně“ bohužel příliš nefunguje, jelikož FB v podstatě na jedné vlně také existuje, resp. je i on na podle všeho na jedné vlně. Důležité je postihnout specifikum, kterým signaly.cz je - že nejsou facebook a v čem spočívá jejich jinakost.

Celý RT projednával otázkou náplně stánku signaly.cz na různých akcí. Čím by tento stánek měl být. Diskuze vedla k tomu, že by nemělo jít hlavně o prodejní stánek, ale o místo setkávání.

Anetka - navrhla nový slogan

 1. upozornila na to, aby v roce 2012 měly signály.cz svůj stánek na Národní pouťi na Velehradě.
 2. informovala o pozici obsazení nového šefredaktora
 3. informovala o problematice vývojáře na signaly.cz

Do další porady: - návrh finančního stavu do konce roku.

Přejeme Vám krásné léto!!!