Poslední porada s našim milým HejTim...s balónky, fáborkami, ale v plném pracovním nasazení jako vždycky...

 

 

Účastníci zasedání:

Jan Šedo (dále HejTi), Petra Vašíčková (dále petka84), Kristýna Kučerová (dále kucerovk), Aneta Macanová (dále Leukkippe), Libor Talaš(dále lpjbtalaš), p. Jan Krbec (dále frantisek07)

 

Datum: 16.6.2011

Čas: 14:30

Místo: s.room, Kozí 8


 

Poradu jsme začali najednu stranu klasicky, avšak v atmosférou určitého sentimentu, neboť byla poslední, které se HejTi účastnil jako šéf. V plném obsazením jsme tak začali jako vždy slovem z Písma a modlitbou.

 

Co se stalo

Co nám přinesly minulé týdny a čím jsme je naplnili? HejTi zmapoval procesy vedení, vyřizoval věci kolem našeho nového Erasmus stážisty, účastnil se zasedání sekce, vytapetoval krásné nové dveře na s.roomu, připravoval devcamp a spoustu jiných drobností, které k jeho funkci patří. Všichni se také dělali na dalších přípravách na Madrid - ať už programu do autobusu nebo "kavárny" v Tarragoně a Madridu. František07 se z nás modlil a také měl duchovní rozhovory. Leukkippe jakožto ještě stálá šéfredaktorka a budoucí šéfka měla rozhovor z jednotlivými členy týmu, napsala článek o pouti, řešila "rok jinak", také se účastnila zasedání sekce pro mládež. Navazovala také spolupráci s jinými médii a řešila běžné záležitosti své sekce. Lpjbtalas jako manažer a hlavní koordinátor věcí kolem Madridu vedl setkání kolem madridských aktivit signaly.cz, také zajišťoval dobrovolníky pro jednotlivé akce a staral se o věci kolem reklamy. Kucerovk, maše ekonomka zařizovala doporučení Biblického impulzu u biskupů, sepisovala různé granty, vedla účetnictví, rozprodávání loga a všechny ostatní věci kolem financí. Petka84 se starala jako vždy o věci kolem porady a měla nastarosti pouť křesťanských médií, které se účastnil celý tým a byla to moc příjemná akce. Pracuje taky na Biblickém impulzu a stará se o s.room.

Program

Další porada byla naplánována na 30.6.2011 na 12,00. HejTi nás také seznámil s výsledky setkání s VKH kolem sdílení společných prostor, kdy tyto prostory budeme i nadále využívat ve vzájemné spolupráci, respektu a informovanosti.

Pokračovali jsme Infosekcí, kde jsme rychle prošli aktuální stav příprav na WYD v Madridu, Biblického impulzu, který už má svůj nový plakátek, pak také jak to vypadá se sponzorskou bublinou, grantem ČEPS a věc kolem uznání statusu organizace uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží.

V samotném Programu jsme se zhodnotili a shrnuli proběhlou mediální pouť, řešili jsme také naši další stmelovací akci, která proběhne v září a ples signaly.cz. Do Madridu také budeme mít nové trička, tak jsme řešili jejich barvy a motivy.

Poradu jsme jako vždy zakončili modlitbou a vyrazili s našim ještě dosavadní šéfem na již nepracovní drink:o)

A že prázdniny jsou tu, tak všem vám moc přejeme, ať je prožijete požehnaně a vesele, s dobrými lidmi kolem sebe.