Účastníci zasedání:

Jan Šedo (dále HejTi), Petra Vašíčková (dále petka84), Kristýna Kučerová (dále kucerovk), , p. Jan Krbec (dále frantisek07), Aneta Macanová (dále Leukkippe), Libor Talaš(dále lpjbtalaš)

Datum: 25.3.2011

Čas: 10:00

Místo: s.room, Kozí 8


 

Co se stalo

V tyto krásné jarní dny jsme se opět setkali v plné sestavě i s naší nejmladší členkou. S duchovním slovem o Jonášovi jsme vstoupili do naší už 62. porady. A že náš milý manažer Libor oslavuje v tyto dny narozeniny, ani my jsme nezaváhali a přidali se ke gratulántům...s písničkou a malým dárečkem...:o)

Ale teď už vzhůru za pracovními povinnostmi. V slavnostní náladě slavnosti Zvěstování Páně jsme začali s tím, co máme za sebou. HejTi se snažil nalézt svého nástupce, jehož jméno je stále ve hvězdách, zabýval se také otázkou financování, o které můžete průběžně číst, řešil s kucerovk nabídku reklamy a jako vždy se otáčel kolem vývoje signaly.cz. Vykomunikovával také záležitosti kolem akce "Jsem katolík" (to jsme všichni rádi:o), Aliance festivalů, placek a facebooku Madridu. Měl také volno, aby mohl plnit i své úkoly jinde. Náš duchovní frantisek07 připravoval duchovní náplň našeho signaly.cz víkendu Tsunami. Tu programovou část měla nastarosti Peťka84, která to všechno měla pod palcem. Šéfredaktorka leukkippe zrušila nefunkční blog s.roomu, zamýšlela se nad měřitelnými kritérii své sekce, tvořila plány redakce, také se podílela na spolupráci s akcí "Jsem katolík", starala se o blog Madridu a také vedla stejně jako většina ostatních workshop na víkendu Tsunami. Přidány byly nové akce a také nové tipy na s.tručně. Lpjbtalas se zabýval běžnou agendou své sekce (tak jak většina:o) a jeho klíčovým úkolem je teď hlavně vytváření propagačních týmů na diecézka. Tak pokud byste se rádi přidali - tak neváhejte a ozvěte se Liborovi. Kucerovk jako naše ekonomka dodělala za svou sekci část do Výroční zprávy, pracovala na nabídkovém listu reklamy, zabívala se žádostmi na granty, připravuje víkend s náušnicemi, na který jste taky moc zváni, podílela se na přípravách na Madrid, odevzdala přiznání na FÚ a jako vždy...řešila účetnictví. A nakonec  (já) Petka84...ta se nejvíce zabývala přípravami a realizací víkendu signaly.cz Tsunami, organizací příprav na Madrid a jako vždy řešila přípravy a zápis z porad.

Program

Další porada byla naplánována na 15.4.2011 na 8,00. Začali jsme Infosekcí, ve které jsme byli jen stručně informováni o vývoji JP2, který je momentálně stagnující, o přípravách na WYD v Madridu, které jsou plné mnoha nápadů. Těšit se také můžete na druhý díl seriálu Arriba (lekce španělštiny).

V samotném Programu jsme se pak zabývali možnostmi výměny bannerů, které řešil hlavně lpjbtalas, kucerovk a HejTi. Proběhlo také hodnocení víkendu Tsunami, který měl velmi pozitivní zpětnou vazbu - zdá se, že si ho všichni moc příjemně užili a i přinesl nějakou novou múzu do přípravd na Madrid. Snad se nám podaří ji i zrealizovat. Jeden z nápadů byla také knížka po Madridu...uvidíme, jak se tento nápad ještě rozvine. Řešily se taky diecézka, která máme teď před sebou a které se momentálně stávají nejaktuálnějším tématem. Těšíme se, že se tam s vámi potkáme! Představili jsme si také vzájemné plány jednotlivých sekcí na únor-červen a zamysleli jsme se ještě nad měřitelnými kritérii práce svých sekcí.

 

Nakonec jsme se s požehnáním vydali za svými úkoly:o) ...a krásným snad slunečným víkendem.

 

Tak přejeme i Tobě, abys tyto krásné slunečné jarní dny prožíval s radostí a pokojem:o)