Účastníci zasedání:

Jan Šedo (dále HejTi), Petra Vašíčková (dále petka84), Kristýna Kučerová (dále kucerovk), Aneta Macanová (dále Leukkippe), p. Jan Krbec (dále frantisek07)

 

Datum: 28.1.2011

Čas: 11:15

Místo: s.room, Kozí 8


 

Co se stalo

Doba zkouškového vedle nutnosti plnit školní povinnosti je naplněná také mnoha úkoly ze strany signaly.cz. Celý tým signaly.cz se zabýval zvaním spolupracovníků a přátel signaly.cz na společný víkend s názvem Tsunami. HejTi vyřizoval záležitosti kolem nového serveru a plánované možnosti Erasmus stáže, jejíž obsah má nastarosti redaktorka leukkippe. Spolu s petkou84 a dalšími členy týmu se HejTi zabýval plánováním aktivit na setkání mládeže v Madridu. Pracoval taky na mnoha malých redakčních úpravách, řešil otázky problematických uživatelů a chyby vzniklé nedostatky webu. Nastartoval také spolupráci signaly.cz na chystaném United festivalu.

Náš duchovní františek07 působil hlavně na Diecézním centru života mládeže. Redaktorka leukkippe řešila jako vždy běžnou agendu, komunikovala s dobrovolníky z jednotlivých rubrik, zabývala se žádostí v rámci “Roku dobrovolnictví” a diskuzemi. Kucerovk, jako ekonomka, vyúčtovala grand z “Nadace pro radost”, spolupracovala s účetní, sepsala článek o soutěži na Piotra Rubika a u toho všeho ještě stíhala plnit své studijní povinnosti. Petka84 se jako vždy zabývala běžnou agendou, zpracovávala zprávu z Biblického impulzu, ukončila sbírku na Haiti a spolupracovala na plánu “na jedné vlně do Madridu”.

 

Program

Další porada byla naplánována na 11.2.2011 na 10,00. Následovala Infosekce, ve které jsme byli jen stručně informováni o tom, že celková částka zasílána na konto Voda pro Haiti činila 7006Kč. Co se týče vývojového týmu JP2, tak ten je teď v útlumu, ale chystaný vývojářský víkend je příslibem nového startu. Tým "na jedné vlně do Madridu" informoval o postupujících plánech a vývoji celé situace. Vše můžete sledovat na webu Madrid2011.

Pak jsme přešli na jednotlivé body porady. V prvním z nich nás HejTi informoval o nově chystaném United festivalu, který bude ekumenický a slibuje velké hudební zážitky. Signaly.cz samozřejmě u toho nebudou chybět. Jako tým jsme také řešili naši strategii plánování, abychom dokázali pracovat opravdu efektivně a účelně. Řeč byla také o chystaném Tsunami víkendu, od kterého čekáme nedozírné následky pro signaly.cz. Projednávala se také otázka financování naší účetní a jedním z hlavních bodů byla také otázka stáží v signaly.cz, a to hlavně v rámci programu "Rok jinak" a "Erasmus stáží". Pracuje se také na žádosti o grand v rámci "Roku dobrovolnictví". Na závěr jsme se jen domluvili na účasti HejTiho a Peťky84 na Studijním ekumenickém dnu.

Přejeme požehnaný čas a ať se Vám daří.