Účastníci zasedání:

Jan Šedo (dále HejTi), Petra Vašíčková (dále petka84), Kristýna Kučerová (dále kucerovk)

Omluven:

p. Jan Krbec (dále frantisek07), Aneta Macanová (dále Leukkippe) - mateřská "dovolená"

Datum: 24.11.2010

Čas: 8:00

Místo: Kozí 8, Brno

 


 

Tentokrát jsme se sešli jen tři, důvodem je časová vytíženost našeho duchovního a pak taky jedna moc radostná událost, a to narození malé Adélky naší šéfredaktorce - MOC GRATULUJEME A VYPROŠUJEME DO ŽIVOTA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ pro celou rodinku!:o)

 

...a pak vzhůru za pracovními povinnostmi...

Co se stalo

Velkým tématem posledních týdnů byla benefiční výstava a aukce "Krása stvoření", kde signaly.cz se zavázaly, že obnos získaný z fotografií budou darovat projektu Voda pro Haiti. Slavnostní otevření této vernisáže bylo v rámci oslavy 3. výročí s.roomu. Výstava trvá až do 4.12., takže neváhejte a příjďte se podívat:o) Na těchto akcích tak nejvíce pracoval HejTi a petka84. Dalším velkým tématem, které HejTi a ostatní řeší je setkání v Madridu. Samozřejmě stále se také vytrvale pracuje na JP2. HejTi dále taky vyřizoval různé reklamy, migraci serveru a sestavoval plány do budoucna v rámci své funkce. Naše ekonomka kucerovk se zabývala bannery, účetnictvím, pomáhala také s přípravou oslav roomu a vernisáže. Vyhodnocovala soutěž o lístky na VOX a podala několik grantů. Nakonec se sama taky účastnila i s petkou84 VOXu, kde jste nás mohli potkat u stánku signaly.cz a mohli jste si koupit nějaký propagační předmět, kterým podpoříte provoz signaly.cz. Peťka84 kromě běžných pracovních záležitostí jako organizace porad, spravování členství signaly.cz, o.s. a udržování s.roomu v příjemném stavu:o), se zabývala hlavně vyhodnocením Biblického impulzu, ke kterému nám také můžete dát vy vaši zpětnou vazbu a spoustu času strávila přípravou oslavy s.roomu a výstavy.

Program

Další porada byla naplánována na 8.12.2010 opět v ranních hodinách. V rámci Infosekce jsme se dozvěděli o stavu hodnocení Biblického impulzu a JP2. Stručně jsme shrnuly zpětnou vazbu z oslavy výročí a Týdne modliteb za signaly.cz, který probíhal ve stejný týden.

Následně jsme v rámci Programu porady řešili Newsletter a naši účast na Zasedání Sekce pro mládež, které již brzy bude právě částečně i v Brně. Velkým tématem pak byla otázka naší role (signaly.cz) na setkání s papežem v Madridu. Momentálně bude klíčové sestavit dobrý tým lidí, kteří by se toho chopili. Pokud byste se někdo chtěl zapojit může přijít na úvodní schůzku. Řešilo se také ukončení výstavy a předání daru od signaly.cz ve výši výtěžku z prodaných fotografií, které bude spojeno s promítáním filmu o Haiti. Plánoval se také duchovní víkend pro dobrovolníky a tým signaly.cz.