Účastníci zasedání:

Jan Šedo (dále HejTi), Petra Vašíčková (dále petka84), p. Jan Krbec (dále frantisek07), Aneta Macanová (dále Leukkippe)

Omluvena:

Kristýna Kučerová (dále kucerovk) - dovolená

Datum: 27.10.2010

Čas: 8:00

Místo: Kozí 8, Brno

 


 

Opět již v ranních hodinách jsme se sešli v s.roomu, abychom probraly novinky a záležitosti, co přinesly poslední týdny a které jsou před námi. Pozřeli jsme něco drobného jak pro tělo tak pro duši. Ten duchovní příspěvek nám servíroval náš duchovní Jenda Krbec.

Co se stalo

HejTi a celý tým vývoje pokračují na práci JP2. Mohli jste si všimnout, že byla nastavena nová homepage, která se snaží přehledně poskytnout základní přehled o dění na signaly.cz, taky již můžete sledovat své online přátelé. Věříme, že se vám bude líbit. Frantisek07 promýšlel Týden modliteb za signaly.cz, který nás čeká na začátku listopadu. Leukkippe přesunula příspěvky z rušícího se blogu s.roomu. Vytvářeli i s HejTim redakční rozhvrh a snažila se editovat vnitřní informační databázi a informace na blogu vysokoškoláků. Neustále jsou taky hledáni další spolupracovníci. Spolupracovala s novými dobrovolníky redakce, kteří se chopili s.tručně, tipy odjinud a jiných rubrik, které pro vás připravujeme. Svou pozornost věnovala taky chystané Benefiční výstavě. Vedla komunikaci s problémovými uživatelikucerovk se zabývala přípravou na Benefiční výstavu a hlavně její právními otázkami. Zasílala žádosti na granty na nadace a příslušná ministerstva. Řešila taky bannery k různým akcím. Petka84 se vedle běžného provozu a agendy členů občanského sdružení věnovala končícímu projektu Biblický impulz, který byl prodloužen až do listopadu. Chystala také oslavu výročí s.roomu a s tím spojenou výstavu. Pomáhala taky kucerovk s psaním projektu v rámci, kterého budeme žádat o grant.

Program

Další porada byla naplánována na 10.11.2010 opět v ranních hodinách. Zdá se totiž, že je to jediný termín, který se hodí všem členům. Následovala Infosekce, která nás informovala o probíhajícím Biblickém impulzu. Stručně byla zmíněna JP2 a novinky kolem ní. V Programu se pak podrobně řešila oslava s.roomu a s tím spojená Benefiční výstava, která představí ty nejhezčí fotografie "Krásy stvoření" uživatelů a výtěžek z ní bude věnován projektu, který vy sami vyberete a ještě do konce měsíce ho můžete i sami nominovat. Při závěrečném bodu porady jsme mezi sebou přivítali P. Vítka Zatloukala, se kterým jsme řešili koncepci a budoucnost projektu signaly.cz.