Účastníci zasedání:

Jan Šedo (dále HejTi), Petra Vašíčková (dále petka84), Kristýna Kučerová (dále kucerovk), p. Jan Krbec (dále frantisek07)

Omluveni: Aneta Macanová (dále Leukkippe) - nemoc, Vojtěch Trmač (dále vojtec)

 

Datum: 28.9.2010

Čas: 10:00

Místo: DCŽM Mamre, Osová Bítýška

 


 

Tentokrát jsme se sešli na poradu ve slavnostní den - svátek sv. Václava. Ne, že bychom tento den nechtěli oslavit jiným způsobem než prací, ale vzhledem k tomu, že všichni máme ještě k práci studijní povinnosti, které nám snižují možnosti termínu, kdy jsme schopni se sejít všichni, tak jsme se rozhodli využít tento den pro poradu. A že je ten svátek, tak jsme se rozhodli zvolit netradičně za místo naší porady Diecézní centrum mládeže Mamre v Osové Bítýšce, kde teď působí náš duchovní Jenda Krbec.

Co se stalo

Tak jak v předešlých týdnech hlavní náplní práce byla nová verze JP2 a celorepublikový projekt Biblický impulz. Kluci z vývojového týmu v čele s HejTim a Ondrou Válkou neustále pracují na vychytávání much nové verze a jejím zdokonalování. Biblický impulz už je taky v plném proudu - manažerka petka84 je intenzivně v kontaktu s parťáky i impulzáky z celé České republiky a snaží se vytvořit, co největší podporu pro všechny lidi, kteří chtějí zorganizovat biblický impulz ve svém městě. I s HejTim se taky pracovalo na propagaci a partnerstvích s dalšími organizacemi, aby se o tomto projektu dozvědělo opravdu maximum studentů. Šéfredaktorka Leukkippe připravovala redakční porady, navazovala komunikaci s novými spolupracovníky a zabývala se blogy a strategií jejich výběru pro tipy. Ekonomka, kucerovk, se sešla s paní účetní a řešila úkoly, které z této schůzky vyplynuly. Řešila také otázku bannerů na signaly.cz a vytvořila zprávu ze setkání Diecézního setkání mládeže v Kravařích a dala dohromady také dopis pro členy občanského sdružení. Správu sdružení má nastarosti projektová a procesní manažerka, petka84, která také sepsala zprávy z porad, vyřizuje záležitosti kolem T-mobilu a připravuje také již druhé výročí s.roomu, které se bude konat 9.11.2010

 

Program

Příští poradu jsme naplánovali na 13.10.2010 na již brzkých 8,00. V rámci Organizačních záležitostí jsme také vytvořili nové kontaktní hodiny pro vás, uživatele. Na s.roomu jsme pro vás k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin.

Následovala Infosekce s přehledem rozjetých projektů. Byla stručně představena situace Biblického vývoje a prozatimních úspěchů i nedostatků. V Personáliích jsme se zamýšleli nad novými možnostmi, jak oslovit potencionální budoucí pracovníky - nyní aktuálně hlavně pro pozici manažera pro sekci Marketing, propagace a PR. HejTi nás informoval o aktuálním stavu a vývoji JP2. Přes mnohé překážky se situace zlepšuje a uživatelé se budou moci již brzy těšit na Newsletter. Jeden z hlavních bodů programu také bylo 2. výročí s.roomu, které se bude konat 9.11. a v rámci kterého se budete moci těšit také na benefiční výstavu Krásy stvoření.

 

Poradu jsme zakončili modlitbou a výborným obědem, který nám uvařily šikovné týmačky z Mamre. Díky:o)