Účastníci zasedání: Jan Šedo (dále HejTi), Petra Vašíčková (dále petka84),  Aneta Macanová (dále Leukkippe), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Kristýna Kučerová (dále kucerovk)

Omluven: Jenda Krbec (dále frantisek07)

Datum: 6.9.2010

Čas: 9:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 


 

Poradu jsme začali modlitbou vedenou naší ekonomkou Kristýnkou.

Co se stalo

Největším tématem poslední doby je blížící se spuštění nové verze JP2, na jejímž vývoji velmi, ale opravdu velmi intenzivně, pracuje tým vývojářů v čele s HejTim. Redakce v čele s Leukkippe jim k tomu dodává konstruktivní připomínky a připravuje tiskové zprávy. Tak jako na začátku každého školního roku i teďse více řeší problemoví uživatelé, kteří v tuto dobu dělají na signaly.cz neplechu. Sekce Vedení, Redakce i Marketingu, propagace PR se tak snaží, aby se nadělalo co nejméně škod. HejTi dále řešil vylepšení webu Biblického impulzu, který teď pracuje hlavně na vytvoření dobrého zázemí pro impulzáky - aby pro ně bylo pořádání biblických večerů co nejjednodušší a příjemné. Sešli se také kucerovk a HonzaZ s HejTim, aby projedlali ekonomickou situaci signaly.cz. Šéfredaktorka se zabývala tématem měsíce na září, což je Studium. Řešeny byly taky jednotlivé redakční blogy a noví spolupracovníci, kteří budou pomáhat obsah signaly.cz naplňovat smysluplným obsahem. Díky za ně. Vojtec, zástupce za sekci Marketingu, propagace a PR, se pomalu, ale jistě připravuje na předání své funkce a tak proběhlo několik schůzek, jak s kucerovk, tak Leukkippe, se kterými tato sekce významně spolupracuje. Pozadu nadále nezůstalo ani mediální partnerství (Film ve znamení ryby), prezentace signaly.cz (v plzeňské diecézi) a vojtec se zabýval také autorizací a věcí kolem. Projektová a procesní manažerka si pro změnu od práce odpočinula, neboť byla na dovolené.

Program

Na řadu přichází "Organizační záležitosti". Příští porada byla naplánována na 16.9.2010 na 9,00. Zjišťoval se taky majitel záhadně nalezených příborů. Nastíněna byla účast jednotlivých členů v s.roomu v následujících dvou týdnech.

Hned na to jsme přešli k přehled o průběhu již rozjetých akcí - "Infosekce". Biblický impulz se stále blíží ke svému vrcholu. Kamenem úrazu je vytíženost HejTiho pro práci na nové verzi signaly.cz. Peťka84 byla na dovolené a tak hlavní rozjezd by měl následovat budoucí týdny. Kdokoliv by rád pomohl a je ochotný se zapojit - je vítán. Šéfredaktorka Leukkippe představila téma měsíce Studium a její nápady na obohacení tématu.

Následně jsme přešli k bodům, které si vyžadovali určité projednání: V bodě "Personálie" jsme řešili rozebrání si jednotlivých úkolů po manažerovi se Marketing, propagace a PR do doby než se na tuto funkci najde někdo nový. Byl plánován newsletter, který bude uživatele informovat o nové verzi a zabývali jsme se také tím, jak využijeme možnost výroby buttonů. Poslední a nejvýznamnějším bodem porady byla nová verze JP2, která byla celému RT představena. Ještě je na ní dost práce, ale členům týmu se nová verze stále více líbí a oceňují velké množství nových funkcí, které budou uživatelům k dispozici. Věříme, že i samotní uživatelé budou za novou verzi rádi a k jejím nedokonalostem a počátečním problémům budou shovívaví a trpěliví.

Poradu jsme ukončili ve znamení kříže.