Účastníci zasedání:

Jan Šedo (dále HejTi), Petra Vašíčková (dále petka84), Kristýna Kučerová (dále kucerovk), Vojtěch Trmač (dále vojtec), p. Jan Krbec (dále frantisek07)

Omluveni: Aneta Macanová (dále Leukkippe) - nemoc

 

Datum: 16.9.2010

Čas: 9:00

Místo: Kozí 8, Brno

 


 

Poradu jsme započali modlitbou a úryvkem z Písma (z knihy Job), kde jsme se krátce zamýšleli nad smyslem utrpení v životě člověka. Z tohoto těžkého tématu jsme přešli do veselejšího, a to k blahopřání našemu duchovnímu Jendovi, který již dříve oslavil narozeniny.

 

Co se stalo

Co se týče našeho vývojového týmu v čele s HejTim, tak ti byli poslední týdny maximálně - dnem i nocí - zaměstnáni novou verzí = přípravou na její přechod a vymýšlení mnoha novinek pro větší možnosti uživatelů. Je třeba dodat, že se jednalo o opravdu velké množství hodin, které většina z kluků, kteří na tom pracovali věnovali signaly.cz zdarma a které v komerční sféře přepočteny na peníze by vydaly na sta tisícové částky. Proto všem těm, kteří se do toho vložili patří obrovské díky! Při vší té vytíženosti stihl HejTi ještě jednu služební cestu do Prahy, kde také zabezpečil distribuci materiálů k Biblickému impulzu. Ten je už v plném proudu a v největší míře zaměstnává Projektového manažera (petka84). Pracuje se na tvorbě "inspirace" pro realizaci Biblického impulzu a udržuje kontakt s parťáky z jednotlivých měst a impulzáky z celé republiky. Frantisek07, který teď působí v Osové Bitýšce, kde také uvažuje nad možnostmi uplatnění signaly.cz. Vojtec, zástupce sekce Marketingu, propagace a PR, už odsluhuje poslední týdny. V nich se zabýval řešením problémů s některými uživateli, pomáhal s koncepcí některých záležitostí v nové verzi a vydal několik článků na blogu týmu. Navázal také mediální partnerství s akcí Festival pod věží a vytvořil profil akce Národní pouť do Říma. Ekonomka kucerovk vyúčtovávala dotace, zabývala se organizací výstavy Krásy stvoření a přebrala některé úkoly ze sekce Marketingu, propagace a PR.

 

Program

Příští poradu jsme naplánovali kvůli nemožnosti nalezení společného termínu na 28.9. s tím, že tento krásný datum zrovna spojíme i s výletem do Osové Bitýšky.

Následovala Infosekce s přehledem rozjetých projektů. Stručně byl představen aktuální stav Biblického impulzu, Personálie = odchodu vojtece a přípravy Newsletteru pro uživatele. V samotném programu se pak už řešily fundraisingové předměty - můžete se totiž těšit na novinky. Ujasnili se také záležitosti výstavy Krásy stvoření, která proběhne v rámci výročí s.roomu a kde se můžete seznámit s vítěznými fotografiemi ze stejnojmenné soutěže. Na závěr se řešila aktuální situace JP2 - jak se podařilo ji zpustit, co nefunguje a co funguje a jak se bude nadále postupovat. V návaznosti na to jsme také schválily drobné změny v  pravidlech pro schvalování profilových fotek.