Účastníci zasedání: Jan Šedo (dále HejTi), Petra Vašíčková (dále petka84),  Jenda Krbec (dále frantisek07), Aneta Macanová (dále Leukkippe), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Kristýna Kučerová (dále kucerovk)

 

Datum: 9.8.2010

Čas: 10:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 


 

Tato porada byla jaksi jedinečná - sešli jsme se totiž v plném počtu a ještě k tomu všichni přišli včas:o) A že těch radostí bylo po dobu celé porady více. Tak jsme začali jako vždy modlitbou pod vedením našeho duchovního Jendy.

 

Co se stalo

První událost se týkala vlastně toho, co se stalo před několika lety v Mistříně - narodila se tam děvčica - současná projektová a procesní manažerka:o) Tak jsme tuto událost krátce oslavili a zaměřili jsme se na ty události, co se staly v posledních 14 dnech.

Sekce Vedení se zabývala propagací Biblického impulzu - to znamená petka84 a HejTi.Ti řešili plakátky, návrh webu, parťáky v jednotlivých městech, mediální partnerství a další věci kolem. S tím je spojené také Celostátní setkání animátorů (dále jen CSA), kde budete moci stánek Biblického impulzu potkat. Vytvářely se tak nové letáčky, řešila se reklama, připravovala se autogramiáda a sekce Marketing, propagace a PR ve spolupráci se sekcí Ekonomiky mají připraveny pro animátory speciální nabídky. Velkou radostí pro všechny je naše nová šéfredaktorka Aneta Macanová (Leukkippe), která se první týden hlavně zaškolovala a seznamovala s tím, jak to na signaly.cz funguje. Obzvláště minulý týden celý tým vývojářů pilně pracoval na nové verzi JP2. To, co možná neuvidíte na první pohled, ale jistě to odhalíte na ten druhý - je pořádek ve skříních, které jak vojtec, tak petka84 systematicky uklidili. Vojtecem zastoupená sekce Marketingu, propagace a PR chystá oslavu výročí signály.cz a uzavřela opět několi mediálních partnerství. Ekonomka Kristýnka odeslala závěrečné vyúčtování Vodafone, řešila otázky reklamy a jejich podmínky. Projektová a procesní manažerka (petka84) se nejvíce zabývala přípravou Biblického impulzu, ale úspěšně také dodělala výroční zprávu a pozadu nebyly ani záležitosti běžného provozu (členství signaly.cz, úklid, porady,..)

Program

Na řadu přichází "Organizační záležitosti". Příští porada byla naplánována na 23.8.2010 na 12,00.

Následoval přehled o průběhu již rozjetých akcí - "Infosekce". Úspěšně jsme ukončili Trainee program, který pomohl rozvoji signaly.cz a finančně nás podpořil. Biblický impulz se stále rozvíjí. Momentálně se nejvíce pracuje na nastartování propagace a zajištění parťáků v každém městě. Už se zapojilo i Ústí, Liberec a Opava. Bod o hledání šéfredaktorky tentokrát již byl zmíněn naposled - což nás všechny moc těší. Protože však nyní budeme hledat nového manažera shodli jsme se na přejmenování tohoto bodu na univerzální "Personálie". S novou šéfredaktorkou již přichází i nové nápady a jejich realizace, jenž pocítíte již na CSA a také již v nové verzi JP2. Myslím, že chystané novinky budou stát za to a pomohou udělat signaly.cz pro své uživatele zase zajímavější. O CSA byl i další bod, kde jsme řešili již poslední domluvy a s těmi z vás, kteří se tam chystáte, se tak příští týden už těšíme naviděnou osobně. Posledními body porady byla otázka newsletteru, který poskytne uživatelům více informací o tom, co se děje; oslava výročí, kterou si připomeneme již 3. rok existence signaly.cz a nakonec projekt signaly.cz 2011-2013, na kterém teď budeme pracovat, aby signaly.cz měli vizi a jasné cíle, kterými se v dalších letech budou ubírat.

S Jendovým požehnáním jsme poradu ukončili.