Účastníci zasedání: Jan Šedo (dále HejTi), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Kristýna Kučerová (dále kucerovk)

Omluveni: Jenda Krbec (dále frantisek07) - dovolená

 

Datum: 26.7.2010

Čas: 15:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 


 

Poradu, kterou jsme konstruktivně na poslední chvíli uspořádali o den dřív, jsme jako vždy začali s modlitbou.

 

Co se stalo

Přesto, že mnozí z nás byli na dovolených, tak se na signaly.cz pracovalo o sto šest. HejTi se účastnil zasedání ČBK v Kroměříži, které se připravovalo na Celostátní setkání animátorů (CSA), do kterého se signaly.cz také aktivně zapojí - žádná sekce tu nezůstane pozadu. Proběhl lifecamp, kde i za slunečných dnů kluci pracovali na JP2. HejTi se setkal se zájemkyněmi o pozici šéfredaktorky a zabýval se mediálním partnerstvím Biblického impulzu a spousty jinými věcmi kolem. Vojtec dodělal korektury článků z Katolické charismatické konference a začal pracovat na kampani, o které se jistě brzy dozvíte sami víc. Zrealizoval se nový nápad fundraisingových předmětů, a to naušnic a náhrdelníků. Sekce marketingu, propagace a PR připravovala a realizovala stánek na Annafestu. Řešila také mediální partnerství s Filmem ve znamení ryby a jinými. Naše ekonomka Kristýna se duchovně obohatila v Taize a hned po návratu se vrhla na peněžní deník za červen. Byla podána žádost na MŠMT. V rámci závěrečných administrativních úkolů k Trainee programu kopírovala doklady. Peťka84 jako projektový a procesní manažer se postarala o zápisy z porad, zaregistrovala několik nových členů o. s., plnila úkoly k Trainee programu, ale nejvíce se zabývala Biblickým impulzem a jeho rozvojem.

 

Program

Po přehledu toho, co se stalo za poslední 2 týdny jsme řešili "Organizační záležitosti". To byl tentokrát opravdu akční bod. Hned potom, co jsme naplánovali další poradu na 9.8.2010 v 10:00, tak jsme začali řešit otázku, jak zamezit tomu, aby se nám z s.roomu stal sklad. Stále nám tu totiž přibývají krabice a spoustu jiných záhadných předmětů. Tak jsme se v rámci tohoto bodu vrhli na úklid a odstraňování přebytečných a neužitečných věcí v s.roomu. Výsledkem byla velká zakázka pro popeláře:o) a mnohem víc prostoru v s.roomu. Byl to opravdu efektivně vyřešený bod porady.

Následoval přehled o průběhu již rozjetých akcí - "Infosekce", kde jsme zhodnotili Trainee program a vyhodnotili jsme ho jako opravdu přínosný. Také Biblický impulz pokračuje ve svém vývoji. Momentálně je zaměřený hlavně propagaci a mediální partnerství, které má zajistit, že se o něm v září a říjnu dozví maximum lidí. Otázka nového šéfredaktora se opět otevřela, a protože jedna z kandidátek se zdá, že by mohla být opravdu nadějnou budoucí spolupracovnicí, tak věříme, že se tak již brzy stane a signaly.cz budou mít opět šéfredaktora. Vývoj JP2 stále pokračuje a blíží se svému cíli. Dalším velkým bodem programu bylo CSA, kterého se signaly.cz budou také aktivně účastnit. Na závěr se nadhodila ještě otázka plánovaného newslettru a oslavy výročí signaly.cz.

 

 

 

Porada byla ukončena krátkou modlitbou.