Účastníci zasedání: Jan Šedo (dále HejTi), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec)

Omluveni: Jenda Krbec (dále frantisek07) ze zdravotních důvodů, Kristýna Kučerová (dále kucerovk) -dovolená

Datum: 13.7.2010

Čas: 10:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 


Naše první prázdninová porada proběhla v malém kruhu tří členů. Začali jsme jako vždy modlitbou a vrhli se na jednání.

Co se stalo

Jedna z nejvýznamnější novinek, které se sice netýkají přímo signaly.cz, ale jsou osobní záležitostí, která nás neméně těší je, že se oženil Hejti. Mezi svatebními povinnostmi a svatební cestou stihl ještě vyřídit korespondenci, předat vývoj JP2, provést reklamaci mobilu a notebooku, pár záležitostí kolem Biblického impulzu, reklam a statistik. Sekce marketingu, propagace a PR (Vojtec) dokončila všechny povinnosti plynoucí z Trainee programu a plně se věnovala přípravě na Katolickou charismatickou konference, kde jste nás mohli potkat a koupit si tričko, knížku či jiný propagační materiál. Méně příjemnou záležitostí byli uživatelé porušující pravidla, kteří svými nevhodnými příspěvky, videi či fotkami dělali problémy, které bylo třeba řešit. Již veselejší komunikace byla jistě při vyjednávání mediálních partnerství s Šatlavafestem, Chtěšovem a Freakfestem. Naše fundraiserka Kristýnka převzala nová trička, která jste si mohli na již zmiňované konferenci zakoupit, vyřizovala také podání grantu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a realizovala také potřebné platby a nákupy. Projektový manažer se zabýval klasickými provozními záležitostmi a revizí úkolů do Trainee programu, ale nejvíce času strávila na propagaci a vývoji Biblického impulzu, který se stále více blíží. V rámci něho byla spuštěna soutěž Maxivizitka, jejíž vývoj můžete sledovat na webu Biblického impulzu. Přibyli také noví členové do občanského sdružení.

Program

Po přehledu toho, co se stalo za posledních několik týdnů jsme řešili "Organizační záležitosti"Další porada byla naplánována na 27.7.2010 v 10,00. Na řadu přišli jednotlivé body porady. Řeč byla v první řadě o Trainee programu,který byl již k poslednímu červnu ukončen a nyní se dávají dohromady jen poslední administrativní záležitosti. Jednotlivé sekce mají témeř do posledního úkolu splněny všechny úkoly a teď už bude jen na koordinátorovi projektu, aby sepsal závěrečnou zprávu a odprezentoval ji. Další na řadě k řešení byla otázka vývoje JP2, který stále pokračuje a jehož spuštění je jen otázkou času. Čas rychle utíká a už se blíží i CSA - Celorepublikové sestkání animátorů v Kroměříži, které bude opět výbornou možností k setkání se s aktivními lidmi v rámci církve z celé republiky. Srdečně Vám tuto akci doporučujeme a protože ani tady nebudou signaly.cz chybět, tak s těmi, kteří se tam chystají se těšíme naviděnou. Pro nás neoblíbeným bodem porady bylo řešení problémových uživatelů, kteří porušují pravidla. Každý případ jsme poctivě projednávali, zvažovali jednotlivá porušování a plánovali na to odpovídající nutná opatření. Posledním bodem bylo zhodnocení naší účasti na Katolické charismatické konferenci, která ve srovnání s loňským rokem byla hodnocena jako úspěšnější a považujeme ji za přínosnou.

 

Porada byla ukončena krátkou modlitbou a společným obědem:o)