Účastníci zasedání: Jan Šedo (dále HejTi), Kristýna Kučerová (dále kucerovk), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Jenda Krbec (dále frantisek07)

Datum: 22.6.2010

Čas: 9:30

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 


 

Tentokrát jsme s poradou začali trochu se zpožděním, přesto jsme nevynechali úvodní modlitbu se slovem povzbuzení od Jendy Krbce.

Co se stalo

Tyto týdny opět pulzovaly pro Biblický impulz. HejTi i Petka84 objížděli studentská města v Čechách i na Moravě a snažili se podpořit tamější studenty pro to, aby také "zapálili" pro tento projekt své studenty. Pokračovaly přípravy na Summercamp a velká část týmu se vzdělávala na nejrůznějších kurzech. HejTi se účastnil zasedání Sekce pro mládež. Tématem tohoto měsíce, kterému se věnovala sekce Redakce, byla hudba. Pokračuje také vývoj JP2, která se řešila na programátorském víkendu. HejTi zrealizoval několik pohovorů s kandidáty na šéfredaktora a zabýval se také aktuálním stavem financí a statistikami. Náš duchovní Jenda Krbec byl na pouti v Římě, kde na nás myslel ve svých modlitbách, zabýval se poštou ohledně nevhodných blogů a zapojuje se také do liturgie v rámci CSA (Celostátního setkání animátorů). Vedoucí sekce Propagace, management a PR, Vojtec, pracoval na článku a fotkách do časopisu Orel, autorizacích a profilových fotkách, byl také na školení v Praze a hlavně řešil propagaci na Křesťanské charismatické konferenci (KCHK). Bylo domluveno mediální partnerství s Campfestem, Pouťovým festivalem, Šatlava festem, Večerem pro Chotěšov, Spirituál festem a Freakfestem. Naše nová ekonomka Kristýna se byla vzdělávat a začala již aktivně shánět finance na další chod naší organizace. Dávala do pořádku vyúčtování Trainee programu a účetnictví za květen, vyřizovala objednávky triček a vyhodnocovala soutěž o lístky na KCHK. Peťka84 se věnovala Biblickému impulzu, v rámci kterého navštívila Olomouc, Ostravu a Zlín. Přibyli také noví členové do občanského sdružení, jehož správu má na starosti a dávala do kupy všechny úkoly z Trainee programu.

 

Program

Po přehledu toho, co se stalo za posledních několik týdnů jsme řešili "Organizační záležitosti". Další porada byla naplánována na 13.7.2010 v 10,00. Změnila se pověřená osoba pro kontrolu oficiálních zápisů z porad - tuto funkci převzala po Zámečníkovi Kristýnka Kučerová. Řešili jsme otázku zablokování facebook.com a youtube.com na s.roomu, která by měla pomoci zvýšit efektivnost naší práce. Domluvili jsme se na jednotném systému pojmenovávání souborů a na zrušení kontaktních hodin během prázdniny. Uživatelé se tak mohou s námi domluvit osobně, pokud budou chtít s.room navštívit.

Následovala "Infosekce", která představila aktuální stav jednotlivých projektů a úkolů. Stručně jsme si vyslechli stav hledání nového šéfredaktora a nadace Vodafone, jejíž Trainee projekt se chýlí ke konci. Byl představen také pokračující vývoj JP2 a Biblického impulzu. V samotném "Programu" jsme pak řešili Nevhodné blogy, které vyšli napovrch tyto týdny, prezentaci na KCHK, CSA a Summercamp, který po projednání byl stornován z důvodu malého počtu účastníků. Bude však nahrazen menšími setkáními jednotlivých sekcí.

 

Porada byla ukončena závěrečným požehnáním.