Účastníci zasedání:Jan Šedo (dále HejTi), Kristýna Kučerová (dále kucerovk), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Jenda Krbec (dále frantisek07)

 

Datum: 1.6.2010


Čas: 14:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 

 

 

 

Tato porada začala tak trochu slavnostně - měli jsme všichni totiž svátek - Den dětí:o) Všichni jsme přece děti Boží. No, a tak jsme hned začali modlitbou a četbou krátkého úryvku z Písma.

 

Co se stalo

Tématem těchto měsíců byla Politika a Hudba, na kterých pracovala sekce Redakce. Proběhl také víkend informatiků a malou změnou prošel i náš s.room, kde přibily dva nové stoly. To vše měl nastarosti hlavně HejTi. Nejvíce je ve středu pozornosti projekt Biblický impulz, který se krásně šíří po celé republice a který má nastarosti hlavně petka84 a  HejTi. Jde o nový celorepublikový projekt, jehož cílem je, aby se věřící studenti více přiblížili sobě navzájem i Písmu. Náš duchovní frantisek07 nás podporoval jako vždy modlitbou a účastnil se také Noci kostelů. Vojtec ze sekce Propagace, marketing a PR pracoval na soutěži v rámci Katolické charismatické konference. Mediálně byla navázána také spolupráce s Campfestem, Pouťovým festivalem MKD v Přibyslavi a jedná se i o Brodfestu. Naše nová fundraiserka kucerovk se pomali dostává do své nové funkce a již pylně pracuje a to hlavně na účetním deníku, grantech a také na účetnictví v rámci Trainee programu. Projektový a procesní manager se kromě běžné správy zabýval hlavně již zmíněným Biblickým impulzem,  blížícím se Summercampem a také jste si mohli přečíst článek o průběhu poutě za křesťanská media na Hostýně.

 

Program

Po přehledu toho, co se stalo za posledních několik týdnů jsme řešili "Organizační záležitosti". Další porada byla naplánována na 22.6.2010 v 9,30.

 

Následovala "Infosekce", která představila aktuální stav jednotlivých projektů a úkolů. V Trainee programu se doplňují poslední úkoly a pomalu se schyluje k sepsání závěrečné zprávy.  Co se týče vývoje JP2, tak ten postupuje a vylepšována je i stará verze, kde můžeme využívat novou možnost v menu "videa" a fungují i komentáře k akcím. Biblický impulz se také hezky rozjíždí - v kontaktu jsme s pražským týmem, rozjíždí se olomoucký, hradecký i zlínský. Všechny novinky můžete sledovat na www.facebook.com/biblickyimpulz.cz, kde se můžete i zapojit do celého vývoje projektu. Neustále dochází také k vylepšování samotného webu biblickyimpulz.cz. Dále se plánuje účast signaly.cz na Katolické charismatické konferenci, Celostátním setkání animátorů a Summercamp.

 

V samotném programu jsme pak řešili life víkend s Realizačním týmem, který by měl proběhnout 17. - 19. 9.2010 a budoucnost signály.cz. Mluvilo se hlavně o struktuře a rozdělení jednotlivých týmu, tak aby to pro uživatele a vůbec veřejnost bylo srozumitelné. Další otázkou je i personální struktura.

 

Poradu jsme zakončili křížem a požehnáním.