Účastníci zasedání:Jan Šedo (dále HejTi), Jan Zámečník (dále HonzaZ), Petra Vašíčková (dále petka84)

 Omluvili se:  Vojtěch Trmač (dále vojtec),  Jenda Krbec (dále frantisek07)

Datum: 6.5.2010


Čas: 9:06

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 Protože část realizačního týmu se nemohla porady účastnit začali jsme tentokrát poradu v malém počtu. Zahájili jsme ji modlitbou, kterou vedl HejTi a pustili jsme se do toho.

Co se stalo

Posledních 14 dní jsme se nejvíce věnovali odstartování nového projektu Biblický impulz, se kterým jste se mohli seznámit na Studentském Velehradě. Zapojena do něj byla hlavně sekce Vedení. Vedle stánku, který obrovským množstvím sirek na jednom místě poutal pozornost, jste mohli potkat také klasický propagační stánek signál.cz, o.s. , kde jste si mohli zakoupit novou knihu. Tu jste si také již v sobotu druhý den Studentského Velehradu mohli nechat podepsat od mnohých jeho tvůrců. Již první možnost získat podpis byla na první autogramiádě, která byla již před čtrnácti dny v knihkupectví Cesta. Hejti se v rámci sekce Redakce zabýval stále hledáním nového šéfredaktora a aktuálními tématy těchto měsíců = Krása stvoření a Politika-volby. Spolupráce se také navazovala s Křesťanskou charismatickou konferencí a tým z vývojové sekce se zabýval dalším vývojem nové verze JP2. Náš ekonom HonzaZ dával dohromady účetnictví za předcházející měsíce. Byla vyřízena i administrativa spojená s Nadací pro radost a již brzy část úkolů převezme po našem ekonomovi nový fundraiser. Více se o něm dozvíte příště:o)

Program

V první řadě jsme řešili termín další porady, který byl stanoven na 20.5. na 14,30. Pak už jsme se plně věnovali přehledu událostí a plánů v konkrétních projektech. Řeč byla jako vždy o Trainee programu, kde proběhlo školení ekonoma a byli jsme seznámeni s finanční situací projektu a možnostmi čerpání financí. Do pohybu se více dala opět také JP2, kde se sešel tým a naplánovány jsou i dalš akce, kde se na JP1 bude intenzivně pracovat. Jak bylo řečeno již výše odstartován byl i Biblický impulz, který má již přes 90 příznivců a stále čeká na další. Propagace na Velehradě byla považována za úspěšnou a opravdu dynamickou. Svou roli také měl klasický propagační tým signaly.cz, který nabízel trička, hrníčky, samolepky a knížku účastníkům  Studentského Velehradu. Blíží se Mediální pouť, a tak přípravy vrcholí. Mnohé záležitosti již jsou vyřízeny, ale stále ještě hledáme dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci s propagací. Tak pokud by ses rád přidal...stačí se ozvat na signaly@signaly.cz :o) Na závěr jsme se zamýšleli na budoucí sestavou Realizačního týmu a projektu signály.cz obecně. Nastíněny byly také plány a úkoly pro dvě velké akce, které se nás budou týkat o prázdninách a to Summecamp a Celostátní setkání animátorů.