Účastníci zasedání:Jan Šedo (dále HejTi), Kristýna Kučerová (dále kucerovk), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Jenda Krbec (dále frantisek07)

Datum: 25.5.2010


Čas: 15:30

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

Poradu jsme začali stručnou modlitbou, kterou vedl p. Jenda

Co se stalo

Tyto jarní měsíce se vyznačují zkouškami, zápočty, psaním závěrečných prací,... tuto atmosféru pociťujeme i my v signaly.cz. Vedle zkoušek druhým největším tématem tohoto období jsou samozřejmě volby. Ty jsou také hlavním tématem, které má HejTi na starosti. Jeho náplní v tyto dny je také stále hledání nového šéfredaktora, protože po zaškolení nového kolegy se situace opět přehoupla k tomu, že jsme zas bez šéfredaktora. Pracovalo se také na vývoji JP2. Náš duchovní frantisek07 na nás samozřejmě myslí ve svých modlitbách a je pro všechny uživatele - hlavně dobrovolníky signaly.cz k dispozici každé úterý na s.roomu. Vojtec, který se teď intenz ivně připravuje na státnice, přesto udržoval v rozvoji oblast akcí, spolupráce a příprav na různé akce (Katolická charismatická konference, Pouť na Hostýn, Noc kostelů, ...) Řešil také bannery a další drobné záležitosti běžné náplně jeho funkce. Ke změně došlo v sekci Ekonomiky, kde máme nového fundraisera - Kristýnku Kučerovou, která za postupného zaškolování časem plně převezme funkci HonzyZ. Všichni z týmu jsme se účastnili poutě na Hostýn za křesťanské mediální prostředky. Přes skeptickou předpověď počasí se jednalo o ve lmi příjemnou akci. Hlavní organizaci měla na starosti petka84, která spolu s HejTim také dále pracuje na vývoji projektu Biblický impulz. Řeší se také letní summercamp, na který jsou srdečně zváni všichni spolupracovníci signaly.cz. Pokud navštívíte náš s.room, tak jistě také zaznamenáte změnu pracovního prostoru, který po několika přesunech stolů a židlí by měl nyní být ještě přívětivější pro naši práci:o)

Program

Po přehledu toho, co se stalo za posledních několik týdnů jsme řešili "Organizační záležitosti"Další porada byla naplánována na 1.6.2010 v 14,09. Prázdninový režim jednotlivých sekcí byl zmonitorován a zaznamenán v google kalendáři. Řešili jsme také organizační záležitosti pracovního prostoru.

>Následovala "Infosekce", která představila aktuální stav jednotlivých projektů a úkolů. Trainee program se nám taky už blíží ke konci, tak jsou dodělávány zprávy a řeší se jednotlivé body plánu, které se mají ještě plnit. JP2 pomalu, ale jistě postupuje ve svém vývoji. Tým Biblický impulz se sešel, aby naplánoval další strategii a postup tohoto projektu, kde je teď nejdůležitější najít spolupracovníky - parťáky v jednotlivých studentských městech. Proběhlo zhodnocení Mediální poutě, která v celku byla hodnocena kladně, a jejíž význam je spatřován hlavně z dlouhodobějšího hlediska. Další akcí, která se řešila je Katolická charismatická konference, kam se chystá sekce Propagace, marketing a PR. Na závěr se řešil summercamp, který bude probíhat 1.-7.8.2010 v Charvátech.