Účastníci zasedání:Jan Šedo (dále HejTi), Jan Zámečník (dále HonzaZ), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec),  Jenda Krbec (dále frantisek07)

Datum: 22.4.2010


Čas: 9:06

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 Poradu jsme jako vždy začali modlitbou a duchovním slovem, které vedl p. Jenda 

Co se stalo

Jistě jste si jako uživatelé všimli, že jsme vám zaslali nový newsletter, který vás měl informovat o všech zajímavých a důležitých novinkách a událostech, které nás v nejbližší době čekají. A tak jste si jistě všimli, že stále hledáme nového šéfredaktora do našich řad - to bylo také náplní práce Redakce - v současné době HejTiho. Ten se také zabýval tématy na další měsíce, a to hlavně "Politikou". Marketing, propagace a PR sekce se zabývala, přes vojtecovu studijní vytíženost. rozvojem s. týmů, týmu nových autorizátorů, mediálním partnerství Klášterfestu, Studentským Velehradem a Bible-24. Zajištěna byla také propagace a dostupnost knih "Klávesnicí mezi nebem a zemí" v knihkupectví. Projektový manager (petka84) se zabývala hlavně novými projekty, a to Biblickým impulzem, jehož propagace propukla na Studentském Velehradě a Mediální poutí, na kterou jste všichni moc zváni. Byla provedena také revize úkolů Trainee programu a řady signály.cz, o. s.  se zas rozšířily o pár jednotlivců. HonzaZ byl také zatížen svými studijními povinnostmi, ale přesto se zabýval také vyřizováním účetnictví a vyhodnocením proběhlých grantů.        

Program

 Po přehledu toho, co se stalo za posledních několik týdnů jsme řešili "Organizační záležitosti"Další porada byla naplánována na 6.5.2010 v 9,06. Trochu se změnila účast některých členů týmu na s.roomu z důvodu studijních povinností a letmo se zrekapitulovala personální situace v následujících týdnech, kdy Honzovi Zámečníkovi končí úvazek, ale stále se budeme těšit jeho spolupráce.   

Následovala "Infosekce", která představila aktuální stav jednotlivých projektů a úkolů. Trainee program má v plánu společené setkání s ekonomem, který všechny účastníky zasvětí do "ekonomického minima" potřebného v rámci propagace signály.cz. Proběhla také 22.4. autogramiáda knihkupectví Cesta, kde byla možnost nechat si podepsat příspěvky od některých přítomných uživatelů. Byla tam velmi příjemná přátelská atmosféra. Na knihu obecně jsou velmi pozitivní ohlasy, což nás moc těší. Shrnuta a hodnocena byla také proběhlá propagace na Diecézních setkáních mládeže.Horkou novinkou je teď nový projekt s názvem Biblický impulz, jehož cílem je sblížit veřící studenty, překonat anonymitu studentského prostředí a přinést více rodinné atmosféry do každodenního prostředí studentů. Prvním krokem tohoto projektu bylo odstartování propagace na Studentském Velehradě, kde tento projekt získal podporu a na jehož hlavní myšlenku "Máš to ve svých rukou!" navazuje a podporuje její praktickou realizaci. Blíží se také už Mediální pouť, která se bude konat 15.5. a budete se moci těšit na příjemný program doprovázený SBMkou. Na závěr Infosekce byla stručně shrnuta situace tvorby s.týmu a průběh rozeslání Newsletteru.

Mezi hlavní body programu pak patřila otázka výběru nového šéfredaktora, kterou jsme naši poradu uzavřeli.