Účastníci zasedání:Jan Šedo (dále HejTi),  Jan Zámečník (dále HonzaZ), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Jenda Krbec (dále frantisek07)

Datum: 25.3.2010


Čas: 9:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 

 

Tentokrát byla naše porada zahájena modlitbou a krátkou promluvou s tématem  o práci na internetu od ČBK.

Co se stalo 

Tou nejradostnější událostí v těchto dnech bylo dokončení knihy blogů signály.cz s názvem „Klávesnicí mezi nebem a zemí“, která po všem tom snažení a mnoha úpravách konečně vešla do tisku. Takže teď již jsme byly v napjatém očekávání, co z toho tisku „vyleze“. To, co je také stále v signály.cz velkou otázkou je pozice šéfredaktora a nově i vedoucího vývojového týmu, které intenzivně hledáme. Podpořili jsme mediálně Týden modliteb za mladé, vždyť je to podpora nás všech mladých, tak věříme, že i vy jste se k nám se svými modlitbami přidali. Redakce připravovala nadcházející témata měsíceKrása stvoření, Politika-volby. Sekce Marketingu, propagace a PR měla tyto dny opravdu nabité. Pilně pracovala na propagacích na diecézskách, a to ať už v Praze, Plzni nebo v Brně. Přípravy probíhaly opravdu ve velkém a na úrovni. Hodně se pracovalo také na spolupráci s diecézními centry mládeže. Spolupráce byla navázána v rámci celostátní akce Noci kostelů 2010. Podpořilo se zrealizovat v odkazech Dobrovolnictví a dobročinnost (skutecnapomoc.cz). Byl publikován článek do časopisu Orel o s.týmu a knize. HonzaZ za sekci Ekonomiky provedl kontrolu účetnictví, vypracoval také přehled účetnictví za rok 2009 do výroční zprávy, podány byly také žádosti o další granty a navázala se spolupráce s novými subjekty pro fundraisingové předměty.

Tento týden proběhlo na s.roomu také setkání věřících studentů z FSS, což bylo moc příjemné setkání, které nám studentům FSS napomůže zase se trochu více cítit na fakultě jako „doma“. Pracovalo se na posledních úpravách Výroční zprávy 2009 a malých jarních úprav se dočkal i s. room.

Svými modlitbami nás také podpořil náš duchovní p. Jenda Krbec, který navštívil s.life, podílel se na hledání šéfredaktora a zabýval se také pastorací „věčně mladých“.

Program

Po rekapitulaci toho "Co se stalo" jsme se v rámci "Organizačních záležitostí" domluvili na další poradě, která proběhne 8.4. po 16. hodině. A domluvili jsme se také na sestavení prvního letošního newsletteru. Následovala "Infosekce", kde jsme všichni byly stručně seznámeni se stavem následujících akcí. V rámci Trainee programu sekce Ekonomiky shrnula stav účetnictví a zbylé finanční možnosti, které lze využít pro rozvoj práce jednotlivých týmů zapojených v tomto projektu. Bylo uvedeno, že nová verze JP2 - dokonce května už nebude, a tak se uvažuje o dalším nejlepším termínu, kdy by bylo ideální a reálné tuto verzi spustit. Pomalu se rozjíždí také projekt Biblické večery a již plně jede tvorba s.týmů, jejíž vývoj je sledován. Protože se hledá stále nový šéfredaktor byly rozhozeny sítě s tímto inzerátem do mnoha dalších oblastí (fakulty, VKH,…).

 

Na hlavním programu porady jsme pak následně projednávali Summercamp 2010, kde i letos se budeme snažit pobavit se i vzdělat pro lepší práci na signály.cz. Termín i místo je stále v jednání. Byl projednáván také personální stav týmu signály.cz s vyhlídkou do budoucna a jednalo se o spolupráci s projektem Noc kostelů.