Účastníci zasedání:Jan Šedo (dále HejTi), Martin Hořínek (dále hever), Jan Zámečník (dále HonzaZ), , Vojtěch Trmač (dále vojtec), Jenda Krbec (dále frantisek07)

Omluvena: Petra Vašíčková (dále petka84) - ze zdravotních důvodů

Datum: 25.2. 2010


Čas: 13:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

Dne 25.2. 2010 proběhla už 37. porada Realizačního týmu.

 

Co se stalo

V době od poslední porady se pokračovalo v již rozjetých projektech. Mezi ty největší patří kniha blogů signály.cz, na které se nejvíce podílí sekce Redakce v čele s HejTim. Obsah je již sestaven, a tak se nejvíce pracovalo na korekturách a administrativních záležitostech kolem toho. Na tomto projektu se podílí také Vojtec za Marketing, propagaci a PR (dále jen MMP) a náš duchovní františek07. Sekce Redakce pracovala na plnění svých plánů, a to hlavně kolem témat měsíců. Vznikl také nový blog http://madrid2011.signaly.cz/.

Dalším velkým projektem, který se rozjíždí jsou pod pracovním názvem „biblické večery“, o jejiž realizaci již proběhla první schůzka týmu, jejíž součástí je Vedení a sekce MPP. Tato sekce má také nestarosti Mediální pouť, která letos proběhne 15.5. Kromě těchto plánovaných akcí se jako vždy rozvíjela i propagace v rámci běžného režimu, a to ať už ve formě kontaktů s jinými organizacemi (Tarsicius, DCM, VKH), tak i v rámci jednotlivců (autorizátoři, dobrovolníci).

Pozadu nezůstává ani Trainee program v rámci, kterého proběhlo opět několik setkání, a to nejen týmu Marketingu, ale také Redakce pod vedením již bývalé šéfredaktorky majkiii. Sekce vývoje se zabývala návrhem a konzultací schématu databáze JP2, vkládáním testovacích dat a řešením aktuálních problémů na staré verzi. Sekce Ekonomiky v zastoupení HonzyZ pokračovala ve shánění financí v rámci jednotlivých grantů – granty F, Nadace pro radost. Proběhlo také vyúčtování a HonzaZ se zúčastnil fundraisingového školení.

Všechny tyto činnosti jsou neustále podporovány cílenou modlitbou našeho duchovního frantiska07, který také poskytuje všem členům týmu duchovní podporu v rámci osobních rozhovorů.

 

Zápis z porady:

V rámci organizačních záležitostí byla na počátku porady naplánována další porada, která se bude konat 11. 3. 2010 v 13:00. Domluvilo se také, že kdo potřebuje se za něco modlit, může posílat své intence našemu duchovnímu Jendovi, který je také svěří v modlitbě Pánu. Dále se projednávala Transformace týmu spolupracovníků MMP, kde bylo hlavní snahou sjednotit dobrovolníky a spolupracovníky a byly navrhnuty názvy pro nový tým, o kterých se v následujících dnech rozhodne. Situace s novým šéfredaktorem je stále ve fázi hledání, kdy momentálně není k dispozici žádný žhavý kandidát. Na závěr byly projednány poslední návrhy z podzimní konference.

Jednalo se o tyto návrhy:

1. (návrh) Nemít politické organizace na signály.cz, s vlastním „štábem“ (je to jakoby politik četl svůj proslov na mši)

  • (reakce RT) O této problematice si budete moci přečíst v Téma měsíce politika-volby

2. (návrh) Pozor na společenství – zda jsou shora nebo zdola

  • (reakce RT) Tlakům ze shora nepodléháme, aktivitám ze zdola se nebráníme

3. (návrh) Ať se politici sami prezentují

  • (reakce RT) RT nikoho neprezentuje ani se k tomu nechystá, ani se nechystá založit vlastní politickou stranu

4. (návrh) Možnost RSS na signály.cz, ke stránkám KDU-ČSL (kdo chce ten si přečte)

  • (reakce RT) Pokud bude mít KDU-ČSL zájem, bude mít možnost jako všichni ostatní využít novou funkci v JP2

5. (návrh) Napsat při registrování, nahrávání fotek:: upozornění, že fotografie může vidět ten a ten...

  • (reakce RT) V JP2 bude lépe nastavitelné komu půjdou fotografie zobrazit a bude to tak lépe upozorňovat uživatele, kdo je uvidí

6. (návrh) Člověk má dva rodiče – ti někde pracuji. Rodiče by mohli přijít s nabídkou reklamy.

  • (reakce RT) Toto vítáme jako jakoukoli jinou aktivitu v této oblasti. Bohužel zatím podobné pokusy byly neúspěšné - podněty a nápady vítáme na ekonomika@signaly.cz.