Účastníci zasedání:Jan Šedo (dále HejTi), Martin Hořínek (dále hever), Jan Zámečník (dále HonzaZ), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Jenda Krbec (dále frantisek07)

Datum: 12.2.2010


Čas: 8:03

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 

Po klasickém začátku, který je zasvěcen modlitbě, kde svěřujeme vše, co chceme projednávat do Božích rukou, jsme měli tu čest popřát našemu ekonomovi HonzoviZ k jeho krásným narozeninám.

 

Co se stalo

Co nám poslední měsíc přinesl? Asi nejžhavějším tématem posledních dní je kniha blogů signály.cz, které se věnuje nejvíce sekce Redakce a Marketing, propagace a PR. Tyto sekce se také aktivně účastnili zasedání sekce pro mládež, ze kterého nám přinesli mnoho novinek o plánovaných akcích. Sešel se také tým spolupracovníků Redakce, který pracoval na svém ročním plánu. Pozadu nezůstal ani Vojtec, který rozvíjel mediální partnerství v souvislosti s mnoha akcemi a svojí činností nelenil ani s Trainee programem, který končí svůj první půlrok. I sekce Vývoje se věnovala své činnosti na Trainee programu, ale její hlavní činnost byla zaměřena opět na novou verzi JP2 a změny na aktuálních verzi signaly.cz. HonzaZ jako ekonom signály.cz se účastnil 1. setkání Fóra mladých v Praze a zabýval se psaním grantů (Zdravá mládež). Jako velmi zajímavá se ukázala spolupráce se Sdružením na sečení luk, která nabízí zajímavou možnost získat pro signály.cz finance. Dalším způsobem, jakým se náš ekonom snaží zajistit finance je prostřednictvím nabídky reklamy. Duchovní sekce v zastoupení Jendy Krbce a s pomocí petky84 (Procesní a projektový manažer) si připravila pro celý tým signály.cz a její spolupracovníky z širokých řad duchovní obnovu, která byla opravdu příjemným a požehnaným časem, ve kterém jsme všichni čerpali síly pro svůj každodenní život.

 

Program

Program pokračoval "Infosekcí" - stručným přehledem o stavu probíhajících akcí. Řeč byla o stavu Trainee Programu, vývoji nové verze JP2 a o knize blogů signály.cz.

Podrobněji jsme se pak zabývali zpětnou vazbou k Duchovní obnově signály.cz, která byla většinově hodnocena jako velmi přínosná. V souvislosti s dosavadní zkušeností bylo projednáváno, jak často takové akce pro uživatele a spolupracovníky budeme pořádat a jaký by měl být jejich cha rakter. V závěru došlo k rozhodnutí, že další setkání budou organizovány na podzim a budou mít spíše společenskou formu, víkend s duchovním programem pro širší tým bude tak jak letos plánován někdy únor/březen 2011. V souvislosti s tímto tématem bude využívána také pro vzájemné setkání mediální pouť a summercampy. Další rozhodnutí se týká časté otázky uživatelů o pořádání plesu signály.cz: Z časových a organizačních důvodů se zamítlo pořádání plesů, protože to není obsahem naší činnosti. Dalšimi body programu byl "Impulz" pro středoškoláky a vysokoškoláky, který je novým plánovaným projektem, který má povzbudit mladé věřící lidi k společnému setkávání. Spuštění projektu bylo odsouhlaseno Realizační týmem, tak se budete moci těšit na jeho realizaci, která bude vrcholit v září a říjnu tohoto roku. Posledním bodem, ale stejně také podstatným, byla otázka nového šéfredaktora. Projednávaly se současné možnosti kandidátů a ujasňovali jsme si kvality, které od nového šéfredaktora signály.cz očekáváme. Situace je stále ve vývoji.

Příští porada se bude konat ve čtvrtek 25.2. 2010 v 13,00.