Jakého věku jsou vlastně uživatelé signály.cz? Přinášíme odpověď!

Vzhledem k tomu, že potvrzený údaj o věku mají na signály.cz pouze autorizovaní uživatelé, tak tato statistika se týká pouze autorizovaných uživatelů. Statistika neautorizovaných uživatelů (jejichž věk je nepotvrzen autorizací, nejeden uživatel tam píše něco z legrace) by nebyla vypovídající.

Počítali jsme jednak všechny autorizované uživatele (v grafu zeleně), a pak ty autorizované uživatele, kteří se na signály.cz přihlásili během posledního měsíce (v grafu modře). Těchto autorizovaných uživatelů, kteří signály.cz aktivně používají představuje asi 3/4 všech autorizovaných uživatelů.

 


Jak je z grafu patrné, nejvíce uživatelů se pohybuje ve věku 17 až 24 let. Alespoň 50 aktivních autorizovaných uživatelů mají věkové kategorie od 15 do 29 let. Vůbec nejvíce aktivních autorizovaných je dvacetiletých. Průměrný věk aktivních autorizovaných uživatelů činí 22,2 let; střední hodnota medián 20,6 let. Blíže viz tabulku:

věk počet autoriz. počet aktivních podíl aktivních
10 4 3 75%
11 1 1 100%
12 9 6 67%
13 18 9 50%
14 53 34 64%
15 93 66 71%
16 175 136 78%
17 362 256 71%
18 445 320 72%
19 509 364 72%
20 490 370 76%
21 446 334 75%
22 444 329 74%
23 351 267 76%
24 318 236 74%
25 229 156 68%
26 193 132 68%
27 150 106 71%
28 112 81 72%
29 80 50 63%
30 65 47 72%
31 50 39 78%
32 48 32 67%
33 32 16 50%
34 26 16 62%
35 22 15 68%
36 21 11 52%
37 22 12 55%
38 11 6 55%
39 16 11 69%
40 7 6 86%
41 7 5 71%
42 8 4 50%
43 6 2 33%
44 7 4 57%
45 13 7 54%
46 8 6 75%
47 3 1 33%
48 6 4 67%
49 5 5 100%
50 4 3 75%
51 5 4 80%
52 2 2 100%
53 2 2 100%
54 2 1 50%
55 1 1 100%
57 1 1 100%
59 2 2 100%
60 1 0 0%
61 1 0 0%
64 1 1 100%
66 1 1 100%
67 2 1 50%
73 1 1 100%
74 1 0 0%
76 1 1 100%
součet 4893 3526 72%
prům. věk 22,3 22,2
medián 20,6 20,6

 

Pakliže si seskupíme uživatele do větších věkových skupin dojdeme k těmto výsledkům:

Aktivních autorizovaných středoškoláků je asi tisíc, aktivních autorizovaných vysokoškoláků necelé dva tisíce (nelze přesně odlišit kteří devatenáctiletí jsou ještě na střední a kteří už na vysoké, či odečíst mladé, kteří nestudují, ale pracují). Počet neplnoletých se stejně jako počet starších 26 let pohybuje okolo pěti set aktivních autorizovaných uživatelů.

věk počet autoriz. počet aktivních podíl aktivních
10 až 14 85 53 62%
10 až 17 715 511 71%
14 až 19 1637 1176 72%
20 až 26 2471 1824 74%
27 a více 753 507 67%

Poznámka: skutečná čísla aktivních uživatelů v jednotlivých věkových kategoriích jsou vyšší, protože je tu ještě dost neautorizovaných aktivních uživatelů, kteří se na signály.cz alespoň jednou za měsíc přihlásí.