Účastníci zasedání:, Jan Šedo (dále HejTi), Martin Hořínek (dále hever), Jan Zámečník (dále HonzaZ), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Markéta Jeníčková (dále majkiii), , Jenda Krbec (dále frantisek07)

Datum: 7.12.2009


Čas: 15:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno


Co se stalo

HejTi nás informoval o Konferenci o mládeži, které se zúčastnil. Hlavní téma bylo závislosti. Zúčastnil se také zasedání sekce pro mládež, na kterém se plánovalo především Celostátní setkání animátorů, a přednášel na konferenci Nadace Vodafone - Online marketing pro neziskovky. Dále jednal se zástupci České biblické společnosti a Bible21. Majkiii, vojtec a Hever pracovali na zprávách a aktivitách v rámci Trainee program Nadace Vodafone a řešili běžný chod svých sekcí. Vývoj pracuje na řešení testovacího serveru a vytvořil již zvláštní označení pro RT signály.cz a duchovní, aby se uživatelé lépe orientovali a věděli na koho se mohou  duchovních a organizačních záležitostech obrátit.  

Frantisek07 měl duchovní rozhovor s většinou z nás. Krom toho a běžných úkolů se snaží hledat kněze, kteří by mu pomohli realizovat některé projekty.

HonzaZ jako vždy pracoval na tvorbě nových grantů a fundraisingu, abychom měli finance na chod signály.cz. Petka84 se starala jako vždy o organizační záležitosti, obzvláště se zaváděl systém placení členských příspěvků na další rok, mapování procesů v jednotlivých sekcí, příprava porady a vánoční výzdoba.

Program

Na programu jsme řešili podstatnou část organizační záležitosti (Vánoční a novoroční přání, Duchovní obnovu pro spolupracovníky signály.cz, formu zápisů porad jak interních, tak veřejných, jak budeme plánovat příští rok...). Z těchto bodů pro vás bude nejvíc viditelné to, že jsme se rozhodli pro jinou formu zveřejňování zápisů, které byly dříve v bodech a špatně pochopitelné. Zvolili jsme tuto formu, tak nám můžete kdyžtak vzkazem můžete dát zpětnou vazbu, jak se vám tato forma zamlouvá.

Diskutovali jsme o možnostech zlepšení soukromí uživatelů signály.cz a schválili jsme realizaci první sady opatření - možnost volby zobrazení informací v pravém menu (poslední aktivita, počet přihlášení,...), fotky a příjmení zvolené skupině uživatelů. Jakmile budou uvedeny v provoz (předpoklad cca do konce roku), budete o nich informováni samostatným článkem.

Pro lepší srozumitelnost a jednoznačnost jsme také schválili následující změny Pravidel:

  • Bod II. 3: změna z "Registrovat se může pouze člověk. Každá osoba smí mít jeden účet. Výjimky uděluje Realizační tým (zejména pro nicky zakládané vývojovým týmem signály.cz (odkaz) pro účely testování apod.)". na "Registrovat se může pouze člověk. Každá osoba smí mít maximálně jeden účet. Výjimky uděluje Realizační tým (zejména pro nicky zakládané vývojovým týmem signály.cz (odkaz) pro účely testování apod.)".
  • Bod V. 2: změna z "Při prvním zjištění porušení pravidel je uživatel napomenut a vyzván, aby jej napravil. Neučiní-li tak do stanovené doby, Provozovatel má právo zjednat nápravu (odstraněním závadných multimediálních dat, omezením možnosti přístupu ke službám signály.cz, blokací účtu či IP adresy, smazáním účtu a další...)" . na "Při prvním zjištění porušení pravidel je uživatel napomenut a vyzván, aby jej napravil. Neučiní-li tak do stanovené doby, Provozovatel má právo zjednat nápravu (odstraněním závadných multimediálních dat, omezením možnosti přístupu ke službám signály.cz, blokací účtu či IP adresy, smazáním účtu a veškerého obsahu vloženého uživatelem a dalšími způsoby...)."
  • Bod II. 10. e: zkrátit z "publikovat vulgární či meze slušnosti zjevně přesahující projevy (zejména pak projevy obsahující obscénnosti, rouhání, zesměšňování náboženského cítění a posvátných prvků náboženství, hanobení rasy a náboženství) jakoukoli formou (slovem, obrazem...). Za vulgární či meze slušnosti zjevně přesahující projev se pokládá i takový, který není uveden doslovně, ale je ze souvislostí jednoznačně zřejmý;" . na "publikovat vulgární či meze slušnosti zjevně přesahující projevy (zejména pak projevy obsahující obscénnosti, rouhání, zesměšňování náboženského cítění a posvátných prvků náboženství, hanobení rasy a náboženství) jakoukoli formou (slovem, obrazem...);"
  • Nový bod II. 10. s: "publikovat taková data nebo se vyjadřovat způsobem, který není doslovným porušením výše uvedených pravidel v bodu II. 10, ale ze souvislosti je jednoznačně zřejmé, že tento obsah nebo způsob vyjádření je v rozporu s výše uvedenými pravidly v bodu II. 10. (např. vyhvězdičkovávání sprostých slov, nepřímé urážení či výhružky, skryté podněcování k roztržkám a podobně).".