Mnozí z vás si jistě všimli, že se hledá nový šéfredaktor (tipy můžete posílat na email hejti@signaly.cz). Vzhledem k tomu, že majkiii tuto pozici od nového roku již nebude zastávat, připadlo dočasné šéfredaktorování na mě. Než se podaří někoho na místo nového šéfredaktora či šéfredaktorky najít, budu se snažit, aby sekce Redakce pocítila toto "bezvládí" co nejméně. Toto "bezvládí" by mohlo, dle našich odhadů, trvat přibližně do léta, což není tak dlouhá doba. Mohli bychom to tedy společně zvládnout. Doufám, že mě v tom, milí spoluživatelé, nenecháte.


Když se něco improvizuje, je prostor i pro určité experimenty, či spíše jsou experimenty nutné, protože nejsou kapacity na to, aby se vše dělalo tak, jak bylo zvykem. První takový experiment mě napadl, když přede mnou vyvstal úkol vypracovat Redakční plán na rok 2010.

Tento experiment spočívá v tom, že bych redakční plán nevymýšlel já sám, ale vymysleli bychom ho společnými silami, tedy všichni uživatelé, kteří jsou ochotní věnovat tomu trochu svého času. Protože lze asi těžko předpokládat, že by se na něčem shodlo 18000 lidí, navrhuju následující postup

  1. nejdříve provedeme všichni brainstorming (nejčastější překlad slýchám "bouření mozků" nebo poněkud volnější "chrlení nápadů") třeba tady pod článkem
  2. z lidí, kteří jsou na signály.cz delší dobu aktivní a nebo pracují/studují v oboru, vyberu skupinku přibližně 20 lidí (říkejme jí třeba Redakční rada), spolu se kterými se prokoušeme a prodiskutujeme nápady, které tu padnou, a určíme priority a oblasti, kterými by se Redakce měla příští rok zabývat a jakou formou
  3. nakonec to doladíme spolu se sekcemi DuchovníMarketing, propagace a PR, abychom zohlednili věci, které třeba zatím nejsou veřejné a my již o nich víme

Pokud souhlasíte, pusťme se do brainstormingu... Pište: