Účastníci zasedání:, Jan Šedo (dále HejTi), Martin Hořínek (dále hever), Jan Zámečník (dále HonzaZ), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Markéta Jeníčková (dále majkiii), , Jenda Krbec (dále frantisek07)

Datum: 23.11.2009


Čas: 15:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno


Zápis:

Co se stalo

HejTi

 • výročí: Čtení, přivítání a přípitek na výročí, shrnutí uplynulého roku existence signály.cz room a signály.cz, o. s. a vytyčení plánů a strategie do budoucna
 • Vánoční dárek
 • odpovídání různých dotazů, sledování různých diskuzí kolem smazaných účtů...
 • drobnosti (JP2, server, týden modliteb, výročí, google calendar, společenství facebook, facebook, bankovní účet...)
 • Bible
 • přesun wiki
 • prezentace na Online marketing pro neziskovky - případová studie signály.cz

františek07

 • účast na SFK (Studíjně Formační Kurz)
 • Modlitba za signály.cz
 • duchovní supervize - rozhovor s každým ze sekce + poslat seznam s kontakty spolupracovníky (Petka84)
 • konzultace s uživateli

majkiii

 • výročí room signály.cz : nesení darů, shrnutí uplynulého roku existence signály.cz room a signály.cz, o. s. a vytyčení plánů a strategie do budoucna
 • větší soukromí – cíl do budoucna
 • TP: setkání týmu vrámci oslavy výročí roomu; individuální setkání (fotky na PC); domluva společného setkání s propagačním týmem
 • řešení menších věcí s herbym, převážně ohledně akcí
 • schůzka na roomu s uživateli
 • Události - prosinec, od ledna Katulda už nebude na Událostech spolupracovat
 • poděkování za Týden modliteb přes signály.cz + zpětná vazba
 • apha.cz - přepublikování článků (poděkování Svatého otce)

vojtec

 • výročí roomu (vize, autorizace, prodej)
 • základní naplnění obsahu blogu room.signaly.cz
 • TP: setkání Hlavního propagačního týmu vrámci oslavy výročí roomu
 • TP: dodány fotky z VOXu, další se řeší
 • otištěna dvoustrana v časopisu Orel, nabídka na další dvoustranu
 • hierarchie společenství duchovní sekce
 • další drobnosti u společenství a řešení jiných menších věcí s herbym
 • autorizátoři, krajští koordinátoři propagace...
 • diskuze okolo porušování pravidel, schůzka na roomu s uživateli
 • další reakce na hromadný vzkaz uživatelům
 • doplněno Termíny - za námi
 • MEKT Maďarsko
 • poděkování za Týden modliteb přes facebook a mail

Hever

 • JP2
 • úpravy na staré verzi
 • nákup softwaru

HonzaZ

 • učetnictví - srpen - listopad - uz jsme překonali jeden šanon:-)
 • učetnictví Oskar
 • učetnictví - Vodafone
 • grant MKČR- podano spolu s VKH
 • dopis o.s.
 • vyhledání nových grantů
petka84
 • organizace výročí s.roomu - příprava, koordinace dobrovolníků, pečení, zabezpečení průběhu akce, úklid po akci, zpráva z akce
 • členství signály.cz o.s. - 2 noví členové + zřizování emailů, doplňování chybějících informací v seznamu členů
 • správa společenství URNA
 • vyřizování pošty, odpovědi na dotazy a připomínky,...
 • poptávka přívěšky s křížem signály.cz
 • kříž do s. roomu - plánování, nákup materiálu, úklid po realizaci,...
 • vize v s.roomu (pokračování příště:o)
 • wiki - uspořádávání, aktualizace,...
 • porada - zápis, příprava další porady
 • T-mobile - Qubik zavedení tarifu, majkiii dotaz na internet
 • TP - dokumenty pro vývoj

Program

Organizační záležitosti I

 

 • další porada: po 7.12. 15:00 , poslední porada v roce 18.12. 10:00
 • korektura textu - každý řeší sám
 • nezapomínat si oficiálně si vybrat dovolenou

Otvírací doba s.room

 • Co znamenají časy zapsané na wiki?
 • oficiální změna na blogu týmu a neoficiální na wiki - vyjímky psát do diskuze (petka84)
 • Jak zajišťujeme, že tu někdo v otevírací době je?
 • kontaktní hodiny pro uživatele jsou: Po 13-15 (HejTi), Čt 10-12 (petka84), 13-16 (vojtec)

Nový šéfredaktor

 • dostali jsme pár tipů od uživatelů
 • jak dál? - konference o mládeži jako zdroj typů a informací
 • mohla by se zorganizovat nějaké setkání křesťanských žurnalistů... petka84

Komunikace mezi sekcema

 • komunikujte mezi sebou
 • scházejme se i mezi sekcemi, ať ušetříme čas na poradách všech
 • na hromadné emaily (tymu) odpovídejme všem ("odpovědět všem")

Týden modliteb za signály.cz.

 • zpětná vazba: HejTi - hodně lidí byly rádi, na signaly.lifu to mělo taky dobrý ohlas, i jemu osobně se to líbilo; vojtec - chodili mu pozitivní reakce; dobré, že se uživatelé zapojili - zmínili to na svém blogu nebo v diskuzi
 • jak navázat - pokračování další rok 2010 (duchovní sekce)
 • poděkování - proběhlo 7 dní po konci akce, příště lépe zachytit organizačně

Bible za rok

 • krátké info - nový projekt, který zprovozní aplikaci, která bude motivovat a pomáhat uživatele ke čtení Bible - od 1. ledna - chtějí se signály nějak zapojit? jak? - pomoc s propagací - více bude řešeno se sekcí Marketing, propagace a PR (vojtec)

Zasedání SPM (Sekce pro mládež)

Zasedání má pouze dvě témata - CSA2010 (Celostátní setkání animátorů), Statuta SPM.

 • HejTi tam jede st, čt - nebude tam místo pro prezentaci signály.cz, tak bychom jim mohli alespoň rozdat list A4s informacemi

Návrh sepsat A4:

 • Poděkování za zapojení do Týdne modliteb a krátké info (HejTi)
 • Info o akcích v google calendaru (snad)(HejTi)
 • Inzerát na šéfredaktora (HejTi)
 • Poprosit je o zapsání kontaktního člověka za (A/I)DC(Ž)M. Z nás je pro ně kontaktní osobou vojtec (a šéfredaktorka?) - (vojtec) - tabulka kontaktních osob

Výročí s.roomu

 • vyhodnocení: petka84 - účast byla vyhovující - počet akorát, vše se snědlo a chutnalo, velmi dobrá spolupráce dobrovolníků, průběh akce v mnohých momentech se řešil konstruktivně a dle aktuálních podmínek, některé věci se dělali na poslední chvíli, neboť se na ně zapomnělo (Peťka na ně zapomněla), ale nakonec se vše dohnalo:o) Autorizovaných uživatelů: 2, Akce skončila kolem 00:00.
 • majkiii se líbil začátek; příště začít dřív s propagací; HejTi to považuje za důležitý moment setkání s uživateli

Vize

 • Hodně lidí se ptá, proč to nemáme naopak
 • Jsme s tím stotožněni my? - sepsána úvaha od duchovního Jendy, která bude publikována u řlánku "Vize a cíle", kde je pro uživatele ještě rozvedena, aby jí mohli lépe porozumět 

Vánoční dárek

 • smysl: vydělat?
 • měl by se sejít Honza s Vojtecem a probrat priority nákupu a tvorby findraisingových předmětů - do poslední porady 18.12. - hever se zeptá vývojového týmu zda je realizovatelný nápad s vizitkama a dá vědět vojtecovi do konce týdne

Nadace Vodafone - projekt "Trainee signály.cz"

současný stav:

 • redakce
 • vývoj
 • marketing...viz. Co se stalo

JP2

 • navržen základ databáze akcí, vývoj pokračuje

Soukromí uživatelů na signaly.cz

 • větší soukromí – cíl do budoucna – promyslet další stupeň ochrany
 • ...přesunuto na příště

Zvážení a realizace nápadů z workshopů konference

...z časových důvodů přesunuto na příště