Účastníci zasedání:, Jan Šedo (dále HejTi), Martin Hořínek (dále hever), Jan Zámečník (dále HonzaZ), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Jenda Krbec (dále frantisek07), Markéta Jeníčková (dále majkiii)

Datum: 19.10.2009


Čas: 15:30

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno


Zápis:

Co se stalo

HejTi:

 • rozhovory s duchovními (JSSJ, inigo)
 • webexpo
 • řešení problémových uživatelů, zpětná vazba vývojovému týmu
 • uvést v praxi opatření spojená s problematickými uživateli
 • článek k řešení problematických uživatelů
 • otevřený dopis - hudba
 • schůzky s Peťkou, Honzou, ViZem
 • Aktualizace patičky a profilů realizačního týmů a o. s.
 • naplánováno setkání s vývojáři
 • seznam činností/úkolů, do kterých se můžou zapojit lidi z s.lifu

frantisek07:

 • SFK – účast na Studijním formační kurz
 • Modlitba za signály.cz
 • Odpovídání na teol. dotazy uživatelů

majkiii:

 • systematizace stránky Redakce na wiki, utřídění, aktualizování a zpřehlednění zde uvedených informací
 • tisková zpráva "Setkání s papežem změní mladým život" (s vojtec)
 • Trainee Program (dále jen TP) - viz bod porady
 • seznam činností/úkolů, do kterých se můžou zapojit lidi z s.lifu
 • TP - zpráva z TECu - potřebuju ještě nějakou fotku
 • spolupráce s Proglasem se rozběhla
 • Tofl – zavádění štítkování
 • práce související s problémovými uživateli

vojtec:

 • Dny Důvěry: letáček v brožurce, stánek s neúspěšným prodejem
 • TP - domluva schůzky Hlavního propagačního týmu s přípravou na VOX
 • Festival VOX - domluva partnerství – už běží, zapojí se celá skupina Propagace TP
 • Personalistika - krajští koordinátoři (Radio přebírá Prahu, Denča končí v Ústeckém kraji)
 • Peťce předána fotodokumentace z Festivalu pod věží, Návštěvy papeže a Zahajovací VŠ mše v Brně
 • Dancerevo – prodej malý, ale hodně autorizací
 • problémoví uživatelé

Hever:

 • WebExpo
 • aplikace na mazání uživatelů
 • úpravy některých aplikací

HonzaZ:

 • školení Eurofondy
 • CEZ grant
 • Heverův úvazek
 • dotace z města Brna
 • členové o. s.
 • Ave Toure – dlouhodobá reklama u nás na signaly.cz

petka84:

 • domluva s Ondrou o kříži, schránce a dveřích na s.roomu
 • TP - zaktualizování stránek na wiki jednotlivých sekcí - přehled úkolů - splněných i budoucích, sbírání materiálů od jednotlivých sekcí, tvorba formulářů,...
 • řešení zápisů z porady, změny termínu porady, úkoly z porad
 • hodiny na roomu
 • nástěnka na roomu a její aktualizace
 • datová schránka - zavedení
 • členství signály.cz, o. s. - noví uživatelé, pořádek ve starém seznamu
 • info o konferenci VKH
 • seznam činností/úkolů, do kterých se můžou zapojit lidi z s.lifu
 • témata na blogy - poslat majkiii
 • školení Eurofondy
 • schůzka s Hejtim

Organizační záležitosti I

 • další porada: pondělí 26. 10. a 9.11. v 15,00
 • kdo je kdy na s.roomu

Dny důvěry, Dancerevo

 • zhodnocení - propagace proběhla bez nějakého většího úspěchu, ale i bez nějakých problémů

Možnost reakce na "dopis varhaníků"

 • po konzultaci této otázky se RT rozhodl následovně:

signaly.cz v této věci nebudou podnikat žádné kroky. Hudba ve Staré Boleslavi neporušila žádné církevní dokumenty a RT nepovažuje tento dopis za opodstatněný, a proto nechce na něj upozorňovat žádnými dalšími kroky. Tento způsob řešení navíc neodpovídá evangelijnímu duchu ani základním mezilidským vztahům, kdy se daný problém řeší mezi čtyřma očima s člověkem, kterého se to týká (v tomto případě o. Miroslava kardinála Vlka) a nikoli nótami nebo peticemi. - Ze stejného důvodu se signály.cz nebudou připojovat ani k jakékoliv jiné podobné iniciativě.

JP2

 • protahují se instalace vývojového serveru
 • čeká se na návrh databáze

Dobrovolníci

 • nábor nových dobrovolníků, kteří by chtěli pomoci se signály.cz
 • setkání s potencionálními dobrovolníky - sekce vývoj
 • ostatní sekce dále popřemýšlí

Rychlá zásahová jednotka

 • Rychlá zásahová jednotka = centrální databáze dobrovolníků, kteří jsou k dispozici – má na starosti Peťka

- založit společenství (petka84), článek (majkiii), název ...

Nadace Vodafone - projekt "Trainee signály.cz"

 • byly vytvořeny formuláře - peťka
 • zprávy a fotky z akcí

Redakce
 • proběhlo společné setkání - prezentace, představení, úkoly
 • nový blog o kultuře běží
 • desky s materiály a informace jsou v s.roomu
 • náměty z řad redaktorek - přednáška "programování pro redaktorky" – mohl by Hever?, nástěnka TP v s.roomu, soutěž a společné setkání
 • proběhnou exkurze v jiných kř. mediích

Soutěž - online marketing pro neziskovky (HonzaZ)

 • bude se na ní pracovat

newsletter

 • kdy bude poslán - listopad?
 • co v něm bude - návrhy a možnosti

Výročí s.roomu

 • obsah a forma výročí - jak to oslavíme?
 • kolem 11. 11. - vojtec upřesní

Zvážení a realizace nápadů z workshopů konference

 • Každá sekce by mohla mít svého duchovního – je to reálné? Reakce: ne.
 • Poskytovat duchovní i psychickou pomoc. Reakce: již poskytuje.
 • Větší zapojení kněží– kaplani pro mládež by se o toto měli starat, informovat kněze,... - Reakce: dlouhodobá výzva
 • Oslovit řeholní sestry pro práci na signaly.cz – duchovní podpora – Reakce: pracuje se na tom

Další příště

Problémoví uživatelé

 • jak probíhají inovace a opatření schválená minule na poradě v této věci
 • jak se začalo používat blokování uživatelů v diskuzích - moderátoři byli informováni
 • zpětná vazba na rušení účtů - dle očekávání naštvané a vulgární reakce
 • individuální případy a řešení určitých souvisejících problémů

Rozšíření výhod pro autorizované uživatele

 • jak probíhají inovace a opatření schválená minule na poradě v této věci
 • diskuze a blogy -  do další porady provede hever
 • bude vložen článek na blog týmu o změnách (majkiii)