Pravidly jsme se snažili lépe vymezit "hřiště" signály.cz a jak se na něm hraje. Tedy hřiště, na kterém bude možné vést obohacující diskuze, budou zde podnětné příspěvky na blozích, bude zde bezpečný prostor Dobra. Věříme, že formulace nových Pravidel k tomuto cíli povede. Samozřejmě vítáme připomínky - prosíme pište je členům Realizačního týmu, kteří jej mohou předložit k projednání na jednom z pravidelných zasedání.

Pravidla mají sloužit vám uživatelům, abyste se na takovém hřišti mohli pohybovat. Nezabředávejte proto, prosíme, do věcí zlých, které se tu občas vyskytují (a snažíme se je řešit), věnujte se tomu, aby zde bylo více věcí dobrých.

Prosíme vá, abyste upozornili neveřejně, tzn. vzkazem někomu z nás, na případné porušování Pravidel, kterého si všimnete, protože nedokážeme sledovat každý pohyb všech tisíců lidí, kteří projdou signály.cz. Zveřejněním upozornění se komplikuje případný zásah proti porušování Pravidel.

Odpovědnými lidmi jsou:

  • pro oblast Redakce (blogy, akce, diskuze...) - redakce@signaly.cz
  • pro oblast Marketignu, propagace a PR (společenství, autorizace...) - marketing@signaly.cz