Účastníci zasedání:, Jan Šedo (dále HejTi), Martin Hořínek (dále hever), Jan Zámečník (dále HonzaZ), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Jenda Krbec (dále frantisek07), Markéta Jeníčková (dále majkiii)

Datum: 24.9.2009

Čas: 7:30

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno


Zápis:

HejTi:

 • s.life
 • dovezeny židle - Praha (Boromejky)
 • jp2-jadro
 • samolepky,trička
 • projekty animátorské banky a tématických týdnů
 • škola

frantisek07:

 • výstupy z workshopů - příště řešit na poradě

majkiii:

 • vysokoskolaci.signaly.cz - jedou aktualizace k jednotlivým studentským městům
 • Vodafone - hledání lidí, Trainee program, ...
 • vyjádření do zápisu RT o problematických uživatelích

vojtec:

 • Papež v Brně
 • vysokoškoláci ve spolupráci s majkiii - profil akcí
 • hlavní propagační tým do Trainee programu
 • drobnosti - propagace

Hever:

 • JP2 - Prostějov
 • vylepšování funkcí společenství

HonzaZ:

 • grant na ÚMČ Brno-střed
 • trička, perníky, samolepky
 • karmelitáni - baner
 • návštěva papeže
 • rozjezd Trainee programu signály.cz

petka84:

 • cedule před hlavní dveře, plachty
 • duchovní víkend TEC
 • Trainee program
 • vhodné termíny pro porady
 • úklid s.roomu

Program

Jak vidíte dlouhodobě práci v RT signály.cz, o. s.

 • HejTi: léto 2011
 • frantisek07: "zatím nic jistého o své budoucnosti neví - záleží kam ho povolají"
 • majkiii: "prosinec 2009 - cítí, že už je čas opustit signály"
 • vojtec: "smlouva končí v červnu 2010 a to budou končit i jeho studia - co bude pak netuší"
 • Hever: "neví"
 • HonzaZ: "bude na jaře končit se školou - pak se uvidí, možná jako externista by pak mohl ještě působit v signaly.cz, květen ukáže"
 • petka84: "nejsem v RT, ale pokud je to otázka i na mě, tak zatím dokud budu student doktorantského studia (4roky?), ale Bůh ví, co život přinese"

Za jakých podmínek byste byli ochotni zůstat déle? - popřemýšlet

Organizační záležitosti I

 • provoz RT v akademickém roce - termíny porad: 7,40 čtvrtek

Papež

 

 • vojtec: soutež, máme net
 • majkiii: svědectví a fotky po papežovi

Začátek akademického roku

 

 • koordinátoři jsou kontaktování a sbírají se informace - daří se, tiskové zprávy do medií
 • propagace signály.cz na zahajovacích mší - Brno, Ostrava, Opava, banery

Problematičtí a nespokojení uživatelé

 

 • proběhla delší diskuze o možnostech řešení problematických uživatelů, kteří se nevhodně vyjadřují, napadají ostatní a jsou hrubí a problematičtí
 • byla vydána instrukce, že členové týmu signaly.cz pokud to nemají v kompetenci, tak se nebudou vyjadřovat k těmto diskuzím a příspěvkům
 • majkiii to má na starosti, když se někde něco děje - ona řeší tyto záležitosti, není možné aby někdo jiný se vyjadřoval k tématu, ani za sebe
 • popřemýšlet o tom, jak to řešit tyto věci v nové verzi

 

Rok kněží

 

 • spolupráce s život.sk

Aktuální info o JP2

 

 • řeší se hlavně jádro, administrativní část - to, co potřebujeme my jako RT - návrhy na sekce

Dobrovolníci

 

 • kontakt s novými dobrovolníky
 • termíny zadat do kalendáře - setkání, naplánovat setkání s žurnalisty, ekonomi, vývojáři

Nadace Vodafone - projekt "Trainee signály.cz"

 • plnění úkolů
 • už to jede, blog je, má ho nastarosti majkiii, návrhy témat na blogy - poslat majkiii - aktualizace každých 14 dní
 • všechno se bude dávat dohromady u petky84!!!

Organizační záležitosti II

- pro nedostatek času přesunuto na příště