Účastníci zasedání: Markéta Jeníčková (dále majkiii), Jan Šedo (dále HejTi), Martin Hořínek (dále hever), Jan Zámečník (dále HonzaZ), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec),

Datum: 14.9.2009

Čas: 13:00 - 17:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

Příští porada: 24.9. v 7,30


Zápis:

1) Co se stalo

HejTi:

 • vyhodnocení signály.cz - 2 dokumenty, kompletace
 • KISS - příprava, přednáška a kompletace materiálů
 • podpis grantu Vodafone
 • trička, samolepky
 • příprava projektů na podporu redakce (Animátorská banka a Tematické týdny)
 • setkání s Robertem kvůli programování rozhraní pro platební karty a paysec
 • konzultace a úkolování členů RT
 • signály.cz life

 

majkiii:

 • vyhodnocení signaly.cz 2 dokumenty + KISS 09
 • poslala Jendovi a Peťce kontakty na zodpovědné za mládež z jednotlivých církví
 • zpravodajství ze 100. let Orla
 • věci kolem blogu Návštěva papeže - BiCEPS, soutěž o lístky, E-neděle, special Slovo na den
 • plně předání zadávání myšlenek k Roku kněží ¨
 • 2 noví moderátoři
 • problémoví uživatelé


vojtec:

 • jednání v Radiu Proglas
 • KISS: příprava stánku, tisk, ...
 • Slavnosti Orla: fotky a články u nás, stan, dvoustrana v časopise Orel
 • Orel: věci kolem správy moderování společenství žup a jednot Orla, otevřeno téma blogů
 • KDU: sjednocení společenství a přesměrování jiných nicků
 • Papež: seskupování informací pro Redakci a pro propagaci při návštěvě, hromadný vzkaz pro dobrovolníky-pořadatele, sestavování propagačních týmů v Brně a Boleslavi, kooperace s Ekonomikou při vymýšlení propagačních předmětů, hodila by se do Boleslavi anténa (přijímač na 5ghz mikrotic r411 s anténou a kartou)
 • Dny důvěry: plánován speciální plakátek do brožurky a vlastní workshop, v provozu nejspíš room
 • Zahájení akademického roku: krajští koordinátoři pověřeni, aby se postarali o zahajovací mše sv. dle svých možností a dle místní situace
 • Animátoři: obecně sepsán úvodní koncept uchopení animátorů; k propagační podpoře kurzů 2009 sesbírány informace ze všech diecézí kromě ČB; avšak žádná diecéze si nezaložila profil akce.
 • zkouška Aukro pro HonzuZ
 • bannery: Festival pod věží, Jittrokoncert, Filmový festival Film ve znamení ryby
 • spoty v TV Noe: usnulo
 • Salesiáni: Rok s Donem Boskem, Šampioni pro Afriku, Cagliero
 • osobní poznávací cesta do Plzeňské diecéze, seznámení s DCM Plzeň

Hever:

 • KISS a co s tím souvisí
 • komunikace s JP2 programátory

HonzaZ:

 • vyhodnocení signaly.cz - 2 dokumenty
 • fundraisingové předměty - tricka, perniky, samolepky
 • poslat email o tom, kde najdeme, které info o financování
 • vyhodnocení signaly.cz - 2 dokumenty
 • doplnit část zprávy týkající se financování konference

petka84:

 • vyhodnocení - signaly.cz - celkové zpracování, šablona pro zpracování
 • KISS - bydlení a doprava RT na KISS do Prahy, nezúčastnění přihlášení, výstupy, workshopy...
 • zpráva z konference
 • konferenční email o Impulzu09 + dočasné zmražení
 • porada, zápisy, deadliny
 • T-mobile
 • plachty, cedule,...
 • správa s.roomu

Program

Organizační záležitosti I

 

 • provoz RT v akademickém roce

- prázdninový provoz - pro marketing a redakci nepraktický a dohromady s akcemi tak strávili celé prázdniny na signály.cz, Hever - mělo to něco do sebe

- zimní semestr: porady: každých 14 dní

 • zprávy z akcí

Zhodnocení konference KISS

 

Hejti - spokojen, pouze 2 negativa - málo lidí a nenapsaná závěrečná tisková zpráva; majkiii - příště dám všem vědět, že je oběd dělený, jinak se líbila konference; vojtec - líbilo se, seznámil se s lidmi, akorát některé věci se organizovali na poslední chvíli a pak to byl stres - příště rezervu; hever - nic neočekával, líbilo se mu, že středem zájmu byly signály.cz; petka84: líbila se jí přednáška RT, souhlasí s tím, že příště by se mělo s přípravama začít dřív; otázka: komu ta akce má být vlastně určena a jaký má mít charakter odborná x pro laiky a uživatele? - otázka na příště.

Papež

 

 • vojtec: Brno: stánek až dvojstánek + HonzaZ, výměnou za pomoc s hledáním dobrovolníků, propagační tým: 6-7 osob od so dopoledne, v neděli přesun materiálu a lidí do Staré Boleslavy, na stánku - perníčky, nové trička, hrnky, samolepky, notebooky s možností autorizace, ověřit net, Boleslav: 13 lidí, bude také spot, plachty se rozdělí dle potřeby až budou
 • majkiii: co běží: Biceps, slovo na den, soutěž, zpráva na blogu, novéna,

redakční práce - má to cenu? bude spoustu informací všude, Hejti: spolupráce s ČBK okrem fotek s papeže

Začátek akademického roku

 

 • příští týden 21.9. - začátek akadm. roku
 • koordinátoři jsou kontaktování a sbírají se informace
 • propagace signály.cz na zahajovacích mší

Nespokojení uživatelé

 • sepsáno východisko signály.cz - stručně a jasně:

Chtěli bychom připomenout jednu část podmínek užívání serveru signály.cz, a to „Názory, které jsou zveřejňovány na blozích, nejsou názory Provozovatele ani Redakce signály.cz.“ Na signály.cz je dovoleno publikovat své názory a pohledy na danou problematiku. Toto ale musí být činěno ve formě slušné, která je v souladu se stanovenými Pravidly signály.cz. Je tedy zakázáno obhajovat své názory pomocí vulgarismů, napadání, urážení a vyhrožování druhému, jestliže se jeho názor neztotožňuje s ním. Jakékoli tyto náznaky jsou v rozsahu sil administrátorů odstraňovány.

Chtěli bychom se tedy omluvit několika uživatelům, že byli v prostoru signály.cz uraženi a taky za to, že zjednaná náprava nebyla v očekávané rychlosti. Bohužel signály.cz nemají dostatek redaktorů jako jiné servery (např iDnes se kterým byli srovnávány) a rychlost této skutečnosti je přímo úměrná. Někdy je zásah rychlejší, někdy pomalejší, dle toho, ktrerý člen RT je v práci. Jistě uznáte, že být na signály.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, je nemožné. Nechceme se samozřejmě jen hájit, někdy je zdlouhavost i naší chybou. Na tomto se ale budeme snažit zapracovat.

 

 • hever - nové možnosti pro majkiii, jak mít přehled v diskuzích
 • jak to řešit tyto věci v nové verzi?

Rok kněží

 

 • vytvořen blog kněží

Dny důvěry

 

 • vyjednává se spolupráce a hledají se možnosti její formy
 • v brožurce by měl být letáček signály.cz otištěn
 • otázka možnosti vlastního workshopu signály.cz
 • prezentace - dalo by se přímo na s.roomu

TEC

 

 • tento týden bude zaslán email
 • pouze pro RT a s.life

newsletter

 

 • začněme o něm uvažovat
 • termín odeslání - několik týdnů před adventem - v půlce listopadu - na jedné z dalších porad
 • úkol zapřemýšlet nad obsahem a formou

aktuální info o JP2

 

 • je třeba dotvořit jádro, tento týden sraz s dalšími členy týmu
 • průběh - nestíhá se původní plán
 • optimistická varianta - k testování dojde v lednu

 

Dobrovolníci

 • otázka práce s dobrovolníky?
 • kontakt s novými dobrovolníky - Hejti má dobrou zkušenost s večery prověřící programátory,
 • úkol: co bychom do příště zorganizovali pro potencionální dobrovolníky - každý promyslí

 

Nadace Vodafone - projekt "Trainee signály.cz"

 • zahájení projektu
 • je třeba mít přehled a plnit to, čemu jsme se zavázali
 • projekt jede už od září

Organizační záležitosti II

 

 • společná organizace souborů
 • metodika - způsob práce, plánování projektů - cíle na kratší období (- zamyslet se nad tím)