Počáteční zůstatek

16970,94,- Kč (Jedná se o peníze z dobrovolných příspěvků a prodeje triček za rok 2008)

Příjmy

Na provoz přispěla Asociace křesťanských sdružení mládeže 24747,- Kč

Členské příspěvky členů signály.cz, o.s. činili 5750,- Kč

Prodej triček činil 18790,- Kč

Dobrovolné dary byly ve výši 12175,- Kč

Připsané úroky na běžný účet byly 78,76,- Kč

Celkové příjmy za první pololetí tak činily: 61 540,76 Kč

Výdaje (pouze provozní náklady)

Služby:

 • připojení serveru k internetu 9924,- Kč
 • telefon 3390,- Kč
 • internet 3144,- Kč
 • tisk 4342,17,- Kč
 • režijní výdaje 7446,- Kč
 • materiál 235,- Kč

 

Nájem signály.cz room:

 • nájem 28800,- Kč
 • inkaso 6000,- Kč
 • doplatek energií za minulý rok 7724,- Kč
Celkové výdaje za první pololetí 2009 tedy činily 71005,17,- Kč

Konečný zůstatek

7506,53,- Kč

Vklad dobrovolníků

Kromě těchto peněz bylo navíc utraceno cca 30 000,- Kč za cestovné a telefony dobrovolníků, které ovšem signály.cz neplatily,ale platili si je sami dobrovolníci!


Dále bylo odpracováno 3074 dobrovolnických hodin:

 • Marketing a propagace: celkem 1325 hodinvojtec - 400 hodin. Radio - 300 hodin. 14 krajských koordinátorů - 250 hodin. Ostatní řadoví spolupracovníci propagace - 100 hodin. Autorizátoři - 100 hodin. Upravovatelé profilových fotek - 100 hodin. Podpora 75 hodin.

 • Redakce: celkem 925 hodin
  Výběr z blogů - 150 hodin Schvalování akcí - 75 hodin Události - 350 hodin Slovo na den - 50 hodin Redakční blogy - 50 hodin Diskuze - 250 hodin

 • Vývoj: celkem 624 hodin
  Grafika a programování

 • Ekonomika: celkem 200 hodin
  Přidávání lidí do o.s. - 30 hodin. Prodej triček - 40 hodin. Účetnictví - 20 hodin. Pomoc se soutěží - 10 hodin. Zpracování účetnictví za minulý rok a podání daňového přiznání - 100 hodin

Mzdy

Mzdy v prvním pololetí roku 2009 hradila Katolická církev z pastoračního projektu.

 

 • koordinátor projektu (6 měsíců, celý úvazek)
 • programátor (6 měsíců, celý úvazek)
 • šéfredaktorka (6 měsíců, poloviční úvazek)
 • fundraiser (2 měsíce, celý úvazek)