Ziwhat.sk (čti život) - mladší slovenský kamarád signály.cz chystá novou verzi a vrabci na střeše si štěbetají o tom, že se chystá spolupráce se signály.cz.


Potřetí za půl roku na Slovensku už jsem dlouho nebyl a zřejmě si svojí statistiku v nejbližší době ještě vylepším. Důvod byl a je jednoduchý - zvlášť po activ8 nám na signály.cz vzrostl počet Slováků na signály.cz a začali jsme těmto uživatelům věnovat větší pozornost. Pozornější uživatelé si všimli, že když zadají www.signaly.sk, tak je to přesměruje na signály.cz, nicméně expandovat se zelenou bublinou byla varianta sice zvažovaná, ale od začátku jsem jí nedával moc šance. Daleko reálněji po jednáních tak vypadá, že navážeme spolupráci se ziwhat.sk, který má ambice se stát "Slovenskými signály", jak kdosi při rozhovorech o "expanzi" na Slovensko prohlásil.

Ještě jsme sice nedefinovali jak přesně spolupráce bude vypadat, ale chuť je na obou stranách a už první setkání byla plodná, neb jsme si předávali zkušenosti jak z obstaráváním provozu současné verze, tak z vývoje verze nové. Zatím je pouze jasné, že nebudeme spolupracovat na vývoji - každý teď stavíme novou verzi na jiných technologiích, ale možná se částečně někde doplníme v budoucnu (očekávám, že využijeme nějaké aplikace na propojení s Facebookem). Naopak co se rýsuje velice pěkně je spolupráce na některých projektech - např. na aktivitách kolem Roku kněží, na společných setkáních jednotlivých týmů, společných propagacích na větších akcích apod. Společně by se nám také mohlo podařit dosáhnout na některý z grantů EU a spolupráce by byla pro obě strany přínosná i trochu po ekonomické stránce.

Co mě při výměně zkušeností oslovilo - že se snaží web stavět jako Salesiánskou oratoř.

"Trávíme s dětmi jejich volný čas podle preventivního systému Dona Bosca, který spočíval v tom, že dětem se má vytvořit takové prostředí, aby nemyslely na blbosti. To prostředí je charakterizováno takovými čtyřmi prvky, my jim říkáme kritéria oratoře, a sice, že mají najít domov, hřiště, kde si mohou hrát, farnost a školu." (citace z Českého rozhlasu)

Věřím, že bude spolupráce oboustranně přínosná jak pro nás, kteří se signály.cz a ziwhat.sk staráme, tak pro vás uživatele.