Přátelé :-) Velká vánoční soutěž pro všechny autorizované uživatele signály.cz je tu!
 
Cenou pro prvního vítěze je luxusní dárkový WORSHIP BOX SET Third Day, jehož součástí jsou:
  • CD Offerings - A Worship Album
  • CD Offerings II - All I Have to Give
  • DVD The Offerings Experience - Live in concert.
Celkem více jak 3 hodiny krásné žánrově různorodé hudby chválící Boha od americké kapely Third Day. Tento set je ideálním vánočním dárkem a my věříme, že buď přímo Tobě nebo někomu z Tvých blízkých přinese hodně radosti a Božího požehnání, nejen o vánočních svátcích.

Šťastným výhercem se stane ten/ta z vás, kdo jako první správně odpoví na následující tři otázky:
  1. Jakou dostali učedníci odpověď na svou otázku: "Pročpak učitelé Zákona říkají, že napřed musí přijít Eliáš?" (v odpovědi uveď přesné znění veršů Písma svatého, nezáleží na tom, jaký český či slovenský překlad Písma zvolíš)
  2. Na jakém místě v Novém zákoně najdeme tento dialog? (stačí odpověď ve tvaru: "kniha, kapitola, verš/verše")
  3. Na jaké místo Starého zákona se učitelé Zákona v naší první otázce odvolávají? (stačí odpověď ve tvaru: "kniha, kapitola, verš/verše")
Druhou cenu - nové tričko signály.cz dle vlastního výběru - obdrží ten z vás, koho vylosujeme ze všech došlých správných odpovědí od začátku soutěže až do půlnoci mezi 17. a 18. prosincem.

Soutěž ukončena

Výhercem 1. ceny (Worship set box) se stal uživatel metyn,

který nejdříve zaslal správné odpovědi na všechny otázky.

Výhercem 2. ceny (tričko signály.cz dle vlastního výběru) se stává uživatelka Peci,

která byla vylosována ze všech došlých správných odpovědí.

 BLAHOPŘEJEME:-)

 A jaké tedy byly správné odpovědi?

  1. On jim odpověděl: "Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i Syn člověka bude od nich trpět." (Mt 17, 11 - 12)
  2. Mt 17, 10 - 12 nebo Mk 9, 11 - 13 
  3. Malachiáš 3, 23 - 24 (nebo Mal 4, 5 - 6, existuje zde dvojí číslování, avšak podstatný je obsah veršů)
Cenu pro vítěze poskytla propagační skupina signály.cz, která ji získala na pražském festivalu VOX 008 a rozhodla se o ni uspořádat tuto vánoční soutěž.