Účastníci zasedání: Markéta Jeníčková (dále majkiii), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Jan Šedo (dále HejTi)

Datum: 20. 10. 2008

Čas: 20:00 - 23:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 

Navrhnuté body k jednání

1) HejTi

 • občanské sdružení a struktura
 • výsledky prezentace biskupů
 • série článků o (A)DCŽM jako podpora Nazaretu u APHA
 • další vývoj (profily)

2) Vojtec

 • co chceme ještě letos udělat - vzájemné seznámení s našimi záměry a stanovení případných dalších
 • hledání hlavního administrátora diskuzí
 • moderace rubriky diskuzí o signály.cz
 • prodebatování odborné komise o. s. k hledání finančních zdrojů a k vytváření návrhů na propagační materiály a jejich realizaci
 • další postup s problémovými uživateli (vytvoření seznamu problémových uživatelů a seskupení informací, co o nich víme - pouze pro potřeby realizačního týmu a moderátorů diskuzí)
 • life signály.cz autorizátory a tipy na druhou vlnu rozšíření sítě autorizátorů

3) majkiii

 • zhodnocení nové moje signály.cz
 • redakční plán signály.cz
 • požadavky redakce na drobné úpravy a grafiku
 • problémoví uživatelé - postihy pro problémové uživatele, řešení porušení pravidel signály.cz
 • moderace diskuzí, svoboda slova na signály.cz


Zápis zasedání

1) Občanské sdružení

 • bylo založeno občanské sdružení signály.cz
 • seznam členů je na adrese http://www.signaly.cz/os
Informace o stavu o. s.
 • přípravný výbor jmenoval prvními členy Správní rady signály.cz, o. s. Roberta Pechu a Petra Blažka. Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s. (dále jen AKSM) jmenovalo do Správní rady Víta Zatloukala
 • správní rada jmenovala předsedou signály.cz, o. s. Jana Šedo
 • sídlo sdružení: Kozí 8, 602 00 Brno
 • provozovatelem signály.cz je signály.cz, o. s. za podpory Sekce pro mládež ČBK a AKSM
Realizační tým
 • realizační tým (dále RT) tvoří zodpovědní za jednotlivé sekce
 • RT se bude scházet 1x týdně 
 • prvními členy RT byli jmenováni: majkiii, vojtec a HejTi
 • příští schůze se koná: 27. 10. 2008 17.00, místo: signály.cz room
 • zápisy ze zasedání RT budou zveřejňované na adrese: http://tym.signaly.cz/rubrika/obcanske-sdruzeni
 • za zápisy je zodpovědná majkiii
 • zasedání RT se účastní pouze členové realizačního týmu (zodpovědní za jednotlivé sekce) - zasedání tedy nejsou otevřená! - hosté se můžou účastnit jen vyjímečně, a to s vědomím a souhlasem všech členů realizačního týmu
 • za vedení porad zodpovídá HejTi
 • před každým zasedáním setaví členové RT body, které budou na daném zasedání probírány. Body budou sestaveny i s časovým úsekem, který jim bude věnován a prioritou
 • během zasedání budou mít účastníci vypnuty své mobilní telefony a další komunikační prostředky (icq, skype...)
Jednotlivé sekce signály.cz
 • celkem je šest sekcí:
  • vedení - zodpovídá předseda - HejTi
  • redakce - zodpovídá šéfredaktor/ka - majkiii
  • propagace, marketing, PR - zodpovídá manažér signály.cz - vojtec
zatím neexistují, ale budou vytvořeny:
 • ekonomická sekce - zodpovídá ekonom signály.cz
 • vývojová sekce - zodpovídá koordinátor vývoje
 • duchovní - zodpovídá duchovní signály.cz

 

2) signály life

 • aktuální stav - 24. - 26. 10. 2008 -  poznávací víkend

 

3) room signály 

 • aktuální stav - první část nábytku nakoupena, pátek 25. 10. 2008 - sestavování nábytku (kdo může, ať pomůže)

 

4) Výsledky prezentace u biskupů

 • zatím nemáme oficiální reakce biskupů
Hodnocení členů realizačního týmu:
 • majkiii se nelíbila spolupráce na přípravě prezentace - realizační tým se usnesl, že všechny veřejné prezentace signály.cz budou příště předem prodiskutovány realizačním týmem


5) akce Zvedněme vlnu (neoficiální akce)

Hodnocení členů realizačního týmu:
 • akce splněla svůj účel - biskupové na přítomnost mladých lidí reagovali velmi pozitivně
 • RT se ale nelíbí, že tato akce vznikala zpočátku bez vědomí zodpovědných signály.cz a že bylo jednáno de facto za jejich zády
 • zodpovědní za jednotlivé sekce řešili stížnosti na uživatele: pan-bublinka. RT se usnesl, že byly porušena pravidla pro schvalování fotografií - profilová fotografie bude smazána. Tato věc bude dále řešena na dalším zasedání RT.
 • RT tímto vyslovuje přání, aby i neoficiální akce probíhaly s jeho vědomím a tímto se také omlouvá, jestliže organizace z pohledů účastníků této akce nebyla zvládnuta
 • zbylá trička po akci Zvedněme vlnu - co s nimi? - nápad: budou dána jako odměna pro aktivní uživatele signály.cz, kteří pomáhají "zvedat vlnu"; nebo - budou dána biskupům s nickem diecézí -> bude dále řešeno - dojednání na starost vojtec

 

6) Uživatel system

 • uživatel systém se bude řešit také později - je potřeba udělit mu zvláštní status (ne autorizovaný uživatel- u uživatele systém bude změněno razítko v momentě kdy to bude možné), a zvážit vhodnost fotografie,


7) série článků o (A)DCŽM jako podpora Nazaretu u APHA

 • série článků o jednotlivých centrech mládeže - výzva ke svědectví
 • touto formou podpořit ADCŽM Nazaret
 • na starost majkiii - do dvou týdnů předloží strukturu návrhu


8) Nové profily

 • akutní potřeba zabezpečit profily uživatelů signály.cz
  • pokusit se najít alternativu pro zveřejňování osobních informací (možné řešení - "když já nebudu chtít, aby bylo zveřejněno moje jméno, nebude zveřejněno i to ostatní"), otázka co zveřejnit a co ne, co nechat otevřené jen pro autorizované/přátele
 • dát si pozor, abychom nepopřeli základní myšlenku signály.cz
 • nové profily budou pravděbodobně spuštěny ke konci listopadu 2008


9) Zhodnocení "moje signály"

 • Ohlasy uživatelů
  • velmi kladné reakce na slovo na den
  • celkově převážně kladné reakce na moje signály
 • Co ještě dodělat
  • časem dopilovat akce - zobrazování i akcí, na kterých uživatelé byli,možnost kalendáře pro akce konkrétního uživatele
  • otázka prohození "co se děje" a "sledováné diskuze"
  • otázka umístění "můj status"
  • změna textů u nepřečtených vzkazů (Dobré ráno...)
 • Co se nepovedlo
  • nové moje signály.cz byly spuštěny o 14 dní později než bylo původně plánováno
 • Další:
  • redakce je s celkovou podobou nové moje signály velmi spokojena a děkuje za vyhovění prosby, zároveň ale prosí, aby se příště dodržovali dohodnuté termíny, a tak se zabránilo zbytečným neshodám

 10) Moderování diskuzí

 • hledá se nový hlavní administrátor diskuzí a moderátoři 
 • otázka schvalování příspěvků redakcí

11) Problémoví uživatelé

 • v co nejbližší době sestavit postihy a opatření proti problémovým uživatelům


Konkrétní úkoly

1) vývoj

 • opravit nové signály.cz, dát novou anketu o výměně pozice "co se děje" a diskuze

2) PMP

 • trička zvedněme vlnu

3) redakce

 • navrhne strukturu série článku o adcžm
 • výzva na hlavního administrátora diskuzí


Předpokládané body k projednání pro příští zasedání:

 • odborné komise jednotlivých sekcí a jejich struktura
 • občanské sdružení (členské poplatky...)
 • provoz room signály.cz
 • moderování diskuzí
 • problémoví uživatelé