Chystáte nějaký velký festival, setkání mládeže či jinou velkou významnou akci pro křesťanskou mládež? Nestačí vám mít jen běžný profil akce na signály.cz? Nabízíme vám vzájemnou dohodu o mediálním partnerství. My uděláme reklamu vaší akci na signály.cz a vy poskytnete prostor pro prezentaci signály.cz. Co tedy můžeme nabídnout:

Obecné podmínky

 • akce je křesťanského charakteru
 • akce je určena pro mládež anebo mládež tvoří podstatnou část účastníků
 • stanovené minimální počty předpokládaných účastníků se týkají křesťanské mládeže (cca 15 až 25 let) z České republiky
 • logem signály.cz se rozumí nezdeformovaná bublina v minimálním rozměru 74x59 px, kterou partnerovi dodají signály.cz, změna barvy loga je možná jen po dohodě se signály.cz
 • mediální partnerství si nelze nárokovat, předpokladem k uzavření dohody o mediálním partnerství je zájem obou stran
 • stanovený počet dní vyvěšení banneru akce na signály.cz může organizátor vyčerpat dle svého uvážení (nemusí se to počítat od začátku akce)
 • uvedené podmínky je možné po vzájemné dohodě upravit organizátorovi akce na míru, signály.cz deklarují zájem se dohodnout i v případě, že organizátor akce nemůže naplnit všechna očekávání signály.cz.
 • komunikace ohledně mediálního partnerství probíhá prostřednictvím emailu marketing@signaly.cz

Malé mediální partnerství

koncept

 • cílem je podpořit akci, která nedosahuje na podmínky standardního mediálního partnerství, ale splňuje jednu z níže uvedených charakteristik:
  • je významnou akcí organizovanou Sekcí pro mládež / diecézními centry mládeže, rovnocennými subjekty jiných církví, nebo samotnými signály.cz
  • je novou akcí, která potřebuje mediální podporu, má šanci se stát novou tradiční akcí s větším významem, např. se očekává, že v příštím ročníku již splní podmínky standardního mediálního partnerství
  • je významným počinem na poli charitativního díla nebo dobrovolnictví nebo jinak přispívá k angažovanosti mladých pro církev či dobro společnosti
 • hlavním cílem partnerství je akci zviditelnit a probudit zájem účastníků, prospěšnost pro signály.cz je druhořadá
 • jedná se o mediální partnerství selektivní, signály.cz vybírají akce dle svého uvážení a aktuálního zaplnění kapacity prostoru pro bannery

signály.cz nabízejí

signály.cz očekávají

 • začátek dojednávání mediálního partnerství cca měsíc před akcí
 • zmínění signály.cz jako mediálního partnera v průběhu programu akce
 • uvedení loga signály.cz alespoň na jednom tiskovém materiálu (plakát, letáček, program, brožurka pro účastníky), má-li akce takové tiskové materiály
 • uvedení loga nebo malého banneru 88x31 px signály.cz na webové stránce akce nebo na webové stránce organizátora akce

Standardní mediální partnerství

koncept

 • cílem je vzájemná podpora partnerů, zviditelnit a zpopularizovat jak akci na signály.cz, tak signály.cz prostřednictvím akce
 • standardní mediální partnerství je určeno pro akce, na kterých se očekává minimálně 500 účastníků

signály.cz nabízejí

 • zařazení akce na stránce s přehledem akcí
 • neanimovaný banner 120x40 px (gif, jpg, png) s textovým popiskem (max. 40 znaků) na všechn stránkách po dobu 31 dnů
 • pomoc s úpravou profilu akce, případně s blogem akce
 • bonusy (velký banner 120x300 px atd.), např. v případě poskytnutí vstupenek do soutěže

signály.cz očekávají

 • začátek dojednávání mediálního partnerství cca 2 měsíce před akcí
 • zmínění signály.cz jako mediálního partnera v průběhu programu akce
 • uvedení loga signály.cz na většině tiskových materiálů (plakát, letáček, program, brožurka pro účastníky), má-li akce takové tiskové materiály. V brožurce je možné otisknout místo loga také letáček signály.cz.
 • uvedení loga nebo malého banneru 88x31 px signály.cz na webové stránce akce nebo na webové stránce organizátora akce. Logo musí být uvedeno buď na titulní stránce webu, nebo na všech ostatních stránkách kromě titulní stránky webu.
 • možnost propagovat signály.cz na samotné akci (letáčky, vyvěšení reklamní plachty, dle možností provoz stánku signály.cz), vstup zdarma na akci pro propagátory signály.cz (obsluhu stánku), max. 4 osoby

Nadstandardní mediální partnerství

koncept

 • cílem je vzájemná podpora partnerů, zviditelnit a zpopularizovat jak akci na signály.cz, tak signály.cz prostřednictvím akce, a dále poskytnout organizátorovi akce větší prostor na signály.cz a umožnit účastníkům akce, aby signály.cz byly pro ně místem vzájemného kontaktu a sdílení zážitků a fotografií po skončení akce
 • standardní mediální partnerství je určeno pro akce, na kterých se očekává minimálně 1500 účastníků

signály.cz nabízejí

 • bannery a další podpora dle individuální nabídky

signály.cz rámcově očekávají (záleží na individuální dohodě)

 • začátek dojednávání mediálního partnerství cca 6 měsíců před akcí
 • zmínění signály.cz jako hlavního mediálního partnera v průběhu programu akce
 • promítnutí reklamního videospotu se zvukem na velkoplošné obrazce (např. v průběhu přestávky), je-li obrazovka k dispozici
 • uvedení loga signály.cz na všech tiskových materiálech (plakát, letáček, program, brožurka pro účastníky). V brožurce je možné otisknout místo loga také letáček signály.cz
 • uvedení loga nebo velkého banneru signály.cz na webové stránce akce nebo na webové stránce organizátora akce. Logo musí být uvedeno buď na titulní stránce webu, nebo na všech ostatních stránkách kromě titulní stránky webu.
 • možnost propagovat signály.cz na samotné akci (letáčky, vyvěšení reklamní plachty poblíž hlavního podia, dle možností provoz stánku signály.cz), vstup zdarma na akci pro propagátory signály.cz (obsluhu stánku), max. 10 osob