Počty uživatelů, kteří se přidali do společenství jednotlivých diecézí ŘKC:

  1. 341      arcidiecéze Olomouc
  2. 276     diecéze Brno
  3. 263     diecéze Hradec Králové
  4. 241     diecéze Ostrava-Opava
  5. 131     arcidiecéze Praha
  6. 80     diecéze Plzeň
  7. 68     diecéze České Budějovice
  8. 68     diecéze Litoměřice