Kdo je autorizovaný uživatel?

Autorizovaný je ten uživatel, který prokázal, že údaje a vložená fotografie, které zadal při registraci na signály.cz, jsou jeho a jsou pravdivé. Tento uživatel je proto důvěryhodný a má na signály.cz více práv.

Kdo provádí autorizaci?

Autorizaci provádějí určení autorizátoři. Zájemce o autorizaci se potřebuje s někým z nich osobně setkat. Viz seznam osob, které mají právo autorizovat.

Jaké jsou podmínky autorizace?

Uživatel, který žádá o autorizaci musí mít v profilu nahranou fotografii a musí mít ve svém profilu pravdivě a správně vyplněné své jméno, přijímení, věk a pohlaví. Po autorizaci si fotku může změnit, ale kontroluje se, jestli na ní je pořád tatáž osoba.

Při autorizaci je nutné předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas...) nebo jiný doklad s fotografií.

Jaké jsou výhody autorizovaných uživatelů?

Autorizovaní uživatelé, kteří se neskrývají za anonymitu internetu, jsou pokládáni za více důvěryhodné a proto mají na signály.cz různé výhody.

  • mohou přidávat komentáře pod blogové příspěvky, u kterých autor nastavil, že jej mohou přidávat jen autorizovaní
  • vidí údaje těch uživatelů (profilové fotky, věk, údaje o přihlášení), kteří si nastavili omezení jejich zobrazování jen pro autorizované uživatele
  • správce společenství má možnost nastavit některé služby pouze pro autorizované uživatele
  • když vloží na signály.cz nějaký nový obsah (fotoalbum, odkaz, video, článek na blogu), tak se objeví mezi novými příspěvky v dolní části hlavní stránky
  • má možnost vybrat si zobrazované jméno ze čtyř variant (nick, jméno příjmení, jméno nick příjmení, jméno příjmení (nick))

Jak se pozná autorizovaný uživatel?

Autorizovaný uživatel má na svém profilu zelené razítko s nápisem "Autorizovaný uživatel".

Proč je autorizace na signály.cz?

Signály.cz nechtějí být serverem plným anonymních osob, které se budou skrývat za svými nicky a vymyšlenými jmény. Autorizace má přinést výhody těm uživatelům, kteří se nebojí se podepsat pod svůj názor a nestydí se na internetu za svou víru. Autorizovaní jsou důvěryhodnější, a proto jim můžeme nabídnout více možností, jak využívat web signály.cz k jejich spokojenosti.